Kesälomaa monet odottavat ja pitkään. Kuitenkin kesäloman saapuessa voi olla vaikea keksiä lomapäivilleen tekemistä, jotta tylsyys ei iskisi.

Yksi loistava tapa ajan kuluttamiseen, on uusien asioiden opiskelu, ihan vain oppimisen ilosta. Kesän aikana voi opetella uuden kielen alkeita, runojen kirjoittamista, leipomista, fyysisiä suorituksia, kuten käsilläseisontaa tai kärrynpyöriä, origameja, ohjelmointia, metsän hoitoa tai ihan mitä tahansa, mikä kiehtoo ja motivoi.

Motivaatio ja kiinnostus aiheesta, ovat tärkeitä asioita uuden oppimisessa. Niiden avulla uuden asian ymmärtää paremmin, mihin uutta taitoa tarvitaan ja mitä hyötyä se tuo? Esimerkiksi lukiessa tenttiin, jonka aihe ei kiinnosta, voi materiaalin tankata päähän opettelemalla ne vain ulkoa. Tällöin kuitenkin pitkällä tähtäimellä opittu asia jää hyvin vähäiseksi. Motivaation löytyessä opittu asia jää mieleen pidemmäksi aikaa. On siis hyvä valita kesän oppisen aiheeksi sellainen asia, jonka todella haluaa tulevaisuudessa osata.

Sisäisen motivaation lisäksi, on tärkeää löytää itselleen sopiva oppimistapa. Useimmilla ihmisillä on yksi oppimistapa, jonka avulla he oppivat parhaiten. Tavat jaetaan tyypillisesti visuaaliseen, auditiiviseen ja kinesteettiseen oppijatyyppiin. Visuaalinen tyyppi oppii näkemisen, kuten luettujen tekstien, kuvien ja värien perusteella. Auditiivinen oppija hyödyntää kuuntelua oppimiseen, siinä missä kinesteettinen tyyppi on fyysinen oppija, joka oppii osallistumalla ja kokeilemalla. Oman oppimistavan löytymisen jälkeen, on oppiminen jälleen hiukan helpompaa ja mielekkäämpää.

Uusien asioiden oppiminen tuo uuden taidon elämään, mutta se myös edesauttaa kognitiivisen toimintatavan ylläpitoa, sekä toimii yleisenä aivojumppana. Joten tänä kesänä, välty tylsyydeltä ja jumppaa aivojasi opettelemalla uusi taito, jonka voit tulevana syksynä ylpeänä esittää kanssaopiskelijoillesi!