Vuoden 2021 alusta alkaen ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n terveydenhuollon piiriin. YTHS:n laajenemisen eteen on tehty töitä jo kauan. Miten YTHS on syntynyt, ja mikä on johtanut sen laajenemiseen 2020-luvulla?

Tiesitkö, että YTHS:n historia ylettyy 1930-luvulle? Tällöin aloitettiin ylioppilaiden keuhkotarkastukset tuberkuloosin varalta Helsingissä. Tarkastusten innoittamana Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL perusti ylioppilaiden terveydenhuoltokomitean vuonna 1938. Komitea julkaisi vuonna 1941 mietinnön, jossa ehdotettiin Helsingin korkeakouluille ja ylioppilaskunnille terveydenhuoltotoimiston perustamista. Suunnitelma pantiin kuitenkin jäihin jatkosodan vuoksi.

SYL perusti Ylioppilaiden terveydenhuoltotoimiston Helsinkiin vuonna 1946, ja YTHS:n säädekirja allekirjoitettiin 13.2.1954. Ylioppilaiden terveydenhuolto levisi vuosikymmenen aikana ympäri maan, esimerkiksi Turkuun, Jyväskylään ja Ouluun.

YTHS:n toiminta on laajentunut asteittain 1900-luvun puolivälistä tähän päivään saakka. 1950-luvulla otettiin ensimmäisiä askelia ylioppilaiden hammashuollon parantemiseksi. YTHS:n mielenterveyslinja perustettiin 1969. Kela aloitti myös YTHS:n toiminnan rahoittamisen 1960-luvulla. Korkeakoulukaupungit alkoivat osallistumaan YTHS:n rahoittamiseen ja päätöksentekoon 1988 ja YTHS:n piirissä olevat opiskelijat ylittivät 100 000 hengen rajan pian sen jälkeen vuonna 1990.

Sähköisten palveluiden kehittämisestä tuli merkittävä painopiste 2000-luvulle tultaessa. Ensimmäinen sähköinen opiskelijoiden terveyskysely toteutettiin vuonna 2009.

Opiskelijaliike on ajanut YTHS:n laajentamista jo vuosikymmeniä, ja 2010-luvulla otettiin konkreettisia askelia tavoitteen eteen. Vuosien 2011-2013 aikana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä selvitti opiskeluterveyenhuollon kustannuksia sekä järjestämistapoja ja päätyi esittämään, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestettäisiin YTHS:n kautta. Tätä kokeiltiin vuosina 2011-2014. Opiskelijaliike julisti kokeilun onnistuneeksii ja esitti mallin vakiinnuttamista.

Vihdoin, vuonna 2018 hallitus esitti uutta lakia korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa eduskunnalle. YTHS:n palvelut tulisivat lain myötä ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Laki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja presidentti 17.5.2019. Laki astuu voimaan 1.1.2021.

SAMOKin silloinen puheenjohtaja Iiris Hynönen kuvaili lain hyväksymisen jälkeistä tunnelmaa: “Upeaa! AMK-opiskelijat ovat toivoneet parempia palveluita jo pitkään, joten kyllähän tässä vähän herkistyy, kun saamme viimein tasavertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Sanon nyt sydämeni pohjasta: kiitos hallitus!”

YTHS:n laajentuminen on nyt todella tapahtumassa, ja sen ajankohta lähestyy. Projektia on työstetty viime vuodesta, ja tiedossa on jo YTHS:n rahoituskehys sekä palveluverkko. Myös Laureamko on osallistunut keskusteluun hankkeen etenemisestä. Tammikuussa 2021 ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n terveydenhoidon piiriin. Muista seurata Laureamkon, Laurean, YTHS:n ja Kelan viestintää syksyllä. Näin pysyt tietoisena uudistuksen etenemisestä!

 

 

Lähteet:

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: historia. Linkki alkuperäiseen artikkeliin.

SAMOK ry ja SYL ry (2016) SAMOK JA SYL: AMK-OPISKELIJOIDEN YTHS-KOKEILU ONNISTUI – SOTE-UUDISTUKSESSA TEHTÄVÄ RATKAISUJA. Linkki alkuperäiseen artikkeliin

SAMOK ry ja SYL ry(2019) Opiskelijajärjestöt riemuitsevat YTHS:n AMK-laajennuksesta: “Torilla tavataan!”. Linkki alkuperäiseen artikkeliin.