Neljä viidestä opiskelijasta tekee opintojensa aikana jossain vaiheessa töitä. Varsinkin kesäisin työelämä kutsuu useita, jotta lukuvuoden aikana ei tarvitsisi venyttää niin paljon penniä. Kesätyöt ovat myös näytön paikka ja toive työuran avautumisesta voi johtaa siihen, että opiskelijat ovat ovat ne, jotka työpaikalla joustavat – joskus jopa omista oikeuksistaan. Palautellaan siis mieleen millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia opiskelijalla on työelämässä.

Työsuhdetta säätelevät työlainsäädännön lisäksi työehtosopimukset ja tietysti työsopimus. Työntekijän oikeudet  ja velvollisuudet kulkevat käsikkäin työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa.

Työnantajan oikeudet Työntekijän velvollisuudet
työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu se, miten, missä ja milloin työtä tehdään suorittaa työ huolellisesti noudattaen työnjohdon ohjeita
Työnantajan velvollisuudet Työntekijän oikeudet
palkanmaksuvastuu työntekijöiden turvallisuudestatyöntekijöiden tasapuolinen kohtelu työehtosopimuksen mukainen palkkaturvallinen ja terveellinentyöympäristö ja työtyöntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työpaikan turvallisuus ja työhyvinvointi ovat työntekijän ja työnantajan yhteisiä asioita ja velvoittavat molempia. Yhtäältä työnantaja ei saa määrätä työntekijää työhön, joka vaarantaa hänen tai muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden. Toisaalta työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa turvallisuuspuutteista työnantajalle. Työntekijällä on myös velvollisuus esittää ehdotuksia työhyvinvoinnin parantamiseen.

Työntekijää koskee lojaliteettivelvoite, joka kieltää kilpailun työnantajan kanssa. Esimerkiksi konsulttifirmassa työskentelevä tradenomiopiskelija ei saa vapaa-ajallaan pyörittää kilpailevaa konsulttiyritystä tai -toiminimeä. Lojaliteettivelvoitteen perusteella työntekijän tulee myös pitää työnantajaa vahingoittava tieto salassa. Joskin työntekijällä on oikeus sanan- ja ilmaisunvapauteen ja rajankäynti näiden kahden ja lojaliteettivelvoitteen välillä on joskus haastavaa. Myös työnantajan tulee olla lojaali työntekijöille ja huomioida heidän etunsa. Työnantajan on myös edistettävä työntekijän mahdollisuuksia edetä urallaan ja työntekijällä on oikeus perehdytykseen.

Kesällä moni opiskelija työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa, johon liittyy omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa tulee kohdella tasa-arvoisesti muiden työntekijöiden kanssa eli työehdot eivät saa olla epäedullisempia kuin muilla ilman asiallista syytä. Määräistä työsopimusta ei voi purkaa tai irtisanoa ilman yhteistä sopimusta.

Mikäli jokin asia töissä mietityttää oikeuksiesi näkökulmasta, kannattaa asia ottaa rohkeasti esille esihenkilösi kanssa. Voit myös olla yhteydessä ammattiliittoosi tai hyödyntää Kesäduunari-infoa.

Laureamko toivottaa kaikille inspiroivia kesätyöhetkiä!