Lähiopetuksen on vastattava nimikettään

 

Mahdollisuudet suorittaa tutkintojaan eri tavoin ovat lisääntyneet Laureassa. Esimerkiksi Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa kolmea eri toteutustapaa opinnoille: päivä-, monimuoto-, ja verkkototeutusta. Viime vuosien koulutusleikkausten myötä lähiopetus on ajettu ahtaalle, mikä huolestuttaa meitä.

 

Olemme saaneet useita palautteita päivätoteutuksen vähyyteen liittyen.  Nimensä mukaisesti päivätoteutuksen tarkoitus on keskittyä opetukseen, jossa luentoja ja kontaktikertoja on huomattavasti enemmän moni- ja verkkomuotoiseen opetukseen nähden. Saamamme palautteen perusteella lähiopetuksen määrä päivätoteutuksessa lähentelee monimuoto-opintojen määrää, mikä on päiväopiskelijoidemme kannalta täysin riittämätöntä. Opiskelijoillamme on oikeus saada opintojensa toteutusta vastaavaa opetusta. Varsinkin opiskelijat, jotka ovat suunnitelleet lukukautensa keskittymään päätoimiseen arkena suoritettavaan opiskeluun kärsivät tästä eniten.

 

Lähiopetuksen vähentyessä opsikelijoiden kyky monimutkaisten kokonaisuuksien oppimiseen heikentyy, ja varsinkin projektimuotoiseen opiskeluun jää liian vähän tukea. Vaikka opiskelijoilta odotetaan myös itsenäistä opiskelua, on opiskelun vastattava myös opiskelijan tarpeita ja täytettävä pedagogiset edellytykset. Eri toten opiskelijoidemme yhteisöllisyys kärsii. Opiskelijamme tulevat kaikki erilaisista lähtökohdista, ja ovat myös opiskelijoina erilaisia. Ammattikorkeakoulu on ennen kaikkea paikka kasvaa ihmisenä. Tämä tarkoittaa muun muassa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehitystä. Lähiopetuksen merkitys myös tässä kontekstissa on merkittävä, sillä säännöllinen lähiopetus mahdollistaa aitojen kohtaamisten toteutumisen opiskelijoidemme arjessa. Vuoden 2016 korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan yli viides opiskelijoista kokee, etteivät he kuulu mihinkään ryhmään. Samalla tutkimukset osoittavat yhteisöllisyyden yhtenä merkittävänä osana oppimistulosten positiivisessa kehityksessä.

 

Kaikki eri opintojen toteutustavat ovat äärimmäisen tärkeitä. Siksi on merkittävää, että kaikkien toteutustapojen laadukkaasta toteutuksesta pidetään kiinni. Yhteisöllisyyttä on kehitettävä lähitoteutusten lisäksi sekä verkossa että monimuodossa. Emme saa unohtaa yhtäkään opiskelijaamme. Verkko- ja monimuoto-opiskelu eivät saa muodostua itsearvoisiksi toteutustavoiksi, vaan kansalliselta rahoitukselta sekä korkeakoulultamme vaaditaan panostuksia laadukkaan ja hyvinvointia tukevan korkeakoulutuksen edistämiseksi.

 

Lauri Väisänen

Hallituksen puheenjohtaja

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko