Opiskelijakunta Laureamko ottaa kevään aikana käyttöön yhteisen jäsenrekisterin ja verkkokaupan opiskelijakuntien ASK, Helga, HUMAKO, METKA ja O’Diako kanssa. Järjestelmät korvaavat tällä hetkellä käytössä olevan jäsenrekisterin sekä verkkokaupan.

Uudistuksen taustalla on vastaaminen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin sekä opiskelijakunnan palveluiden parantaminen, laajentaminen ja näin lisäarvon tuottaminen jäsenille. Uudistusten tultua voimaan Laureamkon jäsenet voivat asioida myös muiden yllä mainittujen opiskelijakuntien toimistoilla ja saada saman palvelun kuin omasta opiskelijakunnastaankin sekä suurimman osan tuotteista ja tapahtumista jäsenhintaan. 

Muutos toteutetaan vaiheittain niin, että opiskelijakunnat ASK, HUMAKO ja O’Diako pilotoivat järjestelmiä maaliskuussa ja loput opiskelijakunnat tulevat mukaan
loppukeväästä. Opiskelijakunta tiedottaa erikseen siitä, kun palvelua on mahdollista saada kaikkien kuuden opiskelijakunnan toimistoilta.

Uudistuksen myötä jäsenten tiedot tulevat näkyviin kaikille yllä mainituille opiskelijakunnille, koska yhteiset palvelut tätä edellyttävät. Jäsenten tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota: Järjestelmien käyttäjät koulutetaan tehtäviinsä, ja heidän kanssaan tehdään sopimus tietosuojan huomioimisesta. Lisäksi laajempia henkilötietoja näkee vain rajattu, pääsääntöisesti opiskelijakuntien henkilöstöstä koostuva, käyttäjäkunta. Tietoja ei luovuteta muille tahoille kuin järjestelmissä mukana oleville opiskelijakunnille. Jäsentiedot poistetaan automaattisesti 13 kk:n kuluttua viimeisimmän jäsenyyden päättymisestä.

Sinulla on halutessasi oikeus kieltää tietojesi siirto uusiin järjestelmiin. Tulemme lähettämään asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa, kun siirto on ajankohtainen.

 

Lisätietoja:

Mari Lehtoruusu

Toiminnanjohtaja

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

044 2877 161

[email protected]