Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko esittää edustajiston kokouksessaan hyväksymällä mandaatilla Sanni Koivuluomaa Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin hallituksen jäseneksi vuodelle 2024.

SAMOK on valtakunnallinen opiskelijoiden edunvalvontaliitto, jonka tarkoituksena on parantaa opiskelijan asemaa yhteiskunassa ja tukea myös opiskelijakuntia kautta maan toiminassaan.

Sanni opiskelee Laurea-ammattikorkeakoulussa rikosseuraamusalaa ja on toiminut Laureamkossa ensin tuutorina, ja vuodesta 2022 hallituksessa, edunvalvontatiimissä. Vuonna 2023 Sanni on ollut hallituksen varapuheenjohtaja ja johtanut myös edunvalvontatiimiä.

SAMOKissa Sanni kokee tärkeimmäksi vaikuttamisen kohteeksi juuri nyt opiskelijoiden toimeentulon. Asumistuen leikkaukset, opintorahan indeksijäädytykset ja lainamäärän lisääntyminen johtavat siihen, että opiskelijat uupuvat entisestään, kun huoli toimeentulosta nousee. Hän toivoo, että opiskelijoiden arvostus nousisi ja opinnot kohti tulevaisuuden ammattilaisuutta nähtäisiin opiskelijan pääsääntöisenä työnä.

Toinen teema mitä Sanni haluaa korostaa on yhdenvertaisuus. Sanni on päässyt yhdessä Laureamkon edunvalvontatiimin kanssa edistämään yhdenvertaisuutta esimerkiksi opiskelijoiden verkko-orientaatioon lisätyllä yhdenvertaisuusosiolla. Tämän lisäksi Sanni on toiminut opiskelijoiden äänitorvena oman tutkintonsa kehittämisryhmässä, opiskelijahyvinvoinnin kehittämisryhmässä, opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmässä, koulutuksen johtoryhmässä sekä monessa muussa paikassa.

Turvallisuus, osallisuus ja aktiivinen toimijuus syntyvät monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. SAMOKissa haluan edistää jo opiskelijakuntien aloittamaa työtä yhdenvertaisuuden sanansaattajina ja mahdollistaa osaltani myös sitä, että SAMOKin toiminta on yhdenvertaista ja mahdollista kaikenlaisista taustoista tuleville toimijoille.” – Sanni Koivuluoma totetaa ehdokaskirjeessään.

Myös Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Jouni Koski suosittelee Sannia valittavaksi SAMOkin hallitukseen vuodelle 2024.

“’Sanni on aktiivinen opiskelijakunnan toimija, jonka tekemisen keskiössä on aina opiskelijoiden hyvinvointi ja osallisuuden vahvistaminen korkeakoulussa. Sanni on ollut mukana Laureamkon hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi korkeakoulumme eri kehittämisryhmissä, joissa hän toimii ammattimaisesti tasavertaisena jäsenenä varmistaen opiskelijakeskeisyyden toteutumisen kaikessa kehittämistyössämme. Sannin panos opiskelijakuntayhteistyöhömme on merkittävää ja uskon hänen vahvistavan ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaa myös tulevaisuudessa! ‘‘ –  Jouni Koski

Lisätiedot:

 

Ehdokas:

Sanni Koivuluoma

[email protected]

 

Hallituksen puheenjohtaja:

Mirko Varpunen

[email protected]