Julkisen liikenteen hyödyistä puhutaan paljon ja kansalaisia kannustetaan käyttämään julkista liikennettä yksityisautoilun sijasta. Ilmasto-oppaan julkaisemassa tutkimuksessa (2019) kerrotaan, että jopa viidesosa Suomen hiilidioksidipäästöistä tulee liikenteestä ja tästä puolet yksityisautoilusta.

Pääkaupunkiseudulla nuoret ja opiskelijat käyttävät julkista liikennettä esimerkiksi koulu- ja työmatkoihin. Kuitenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella julkista liikennettä käytetään huomattavasti vähemmän. Syitä on monia. Kuljettavat matkat voivat olla pidempiä tai julkisen liikenteen verkosto kunnissa ei välttämättä ole tarpeeksi laaja. Opiskelijahintaisella lipulla voitaisiin kannustaa opiskelijoita käyttämään julkista liikennettä vielä nykyistä enemmän.

Pääkaupunkiseudulla opiskelevista lähes puolet pitää HSL:n julkista liikennettä sekä kaupunkipyöräpalveuita mieluisampana liikkumismuotona Opiskelijan kaupunki-tutkimuksen mukaan (2019). Lipun hintaa pidetään tärkeimpänä julkisen liikenteen käyttämiseen vaikuttavana tekijänä. Laurean C-alueen kampuskunnista (Hyvinkää, Porvoo ja Lohja) kaikissa ei ole tarjolla opiskelijahintaista lippua. Lohjalla julkisen liikenteen verkostossa on kehitettävää. Se on kuntana todella suuri, jonka vuoksi julkinen liikenne ei ulotu joka paikkaan. Hyvinkäällä puolestaan linja-autot kulkevat tiheästi ja reittiverkosto on suhteellisen laaja. Kuitenkaan Hyvinkäällä tai Lohjalla ei ole saatavilla opiskelijahintaista lippua. Tähän toivottaisiin muutosta. Porvoossa tilanne on Hyvinkään kaltainen, reittiverkosto on laaja, mutta suoraa opiskelijahintaista lippua ei tarjota. SItä voi kuitenkin hakea matkahuollon nettisivujen kautta. Tähän on kuitenkin määritelty useita ehtoja.

Uusien ilmastotoimien ja julkiseen liikenteeseen vahvan kannustamisen myötä meidän jokaisen tulisi miettiä liikkumistamme ja myös uudistaa sitä. Jos meitä velvoitetaan käyttämään julkista liikennettä esimerkiksi ilmastosyistä, tulisi meille myös tarjota opiskelijahintainen lippu siihen. Opiskelijahintaista lippua käyttöön otettaessa on tärkeä muistaa myös opiskelijoiden moninaisuus, opiskelijahintaisen lipun saaminen ei tuke perustua ikään vaan opiskelijastatukseen.

Jokainen varmasti tietää, ettei tällaiset asiat kehity itsestään vaan niiden eteen on tehtävä töitä. Sillä, että juuri sinä äänestät tulevissa kuntavaaleissa, voi olla todella suuri vaikutus siihen, saadaanko Laurean kampuskuntiin lähitulevaisuudessa laajempi julkisen liikenteen verkosto ja opiskelijahintainen lippu! Kanna siis oma kortesi kekoon ja anna äänesi kuntavaaleissa.

 

Suvi Nieminen
Kirjoittaja on Laureamkon hallituksen jäsen