Laurean noin 40 työryhmän opiskelijaedustajat muodostavat keskenään yhteisön. Opiskelijadustajana sinulla on mahdollisuus päästä osaksi tätä yhteisöä. Osaksi yhteisöä tuleminen onkin erityisen tärkeää tehtävässä, jossa keskitytään korkeakoulun tutkintojen kehittämiseen ja opetuksen laatuun.

Opiskelijaedustajille järjestetään vuodessa 3-4 koulutusta, joissa keskitytään osaamisen kerryttämiseen ja edustajana kehittymiseen. Koulutusten lisäksi opiskelijaedustajat kokoontuvat kerran lukukaudessa yhteen vaihtamaan kuulumisia ja viettämään aikaa keskenään. Näiden hang out-iltojen tarkoituksena on saada opiskelijaedustajat tutustumaan toisiinsa, vaihtamaan työryhmien kuulumisia sekä viettämään aikaa yhdessä.

Opiskelijaedustajana toimii vuosittain jo aiempaa aktiivikokemusta omaavia Laureamkolaisia sekä täysin uusia, vasta mukaan lähteneitä toimijoita. Se, että saat tutustua muihin edustajiin ja voit kokea kuuluvasi yhteisöön, auttaa tehtävässä toimimisessa. Tiedät, että sinulla on aina taustalla joukko muita edustajia, Laureamkon hallituslaisia sekä edunvalvonnan asiantuntija, joilta voit kysyä neuvoa ja ennen kaikkea mielipidettä asiaan, joka sinua mietityttää.

Laurean strategiaan on kirjattu muun muassa seuraavat tavoitteet: opiskelijakeskeinen ja yhteisöllinen korkeakoulu. Laurea pyrkii mahdollisimman opiskelijalähtöiseen toimintaan ja varmistamalla opiskelijaedutajapaikat työryhmissä kehitetään tätä toimintaa. Laurea kokee tärkeäksi Laureamkon tekemän edunvalvontayhteistyön ja opiskelijaedustajien avulla edunvalvontaa pystytään tekemään yhä laajemmin läpi eri tutkintojen ja työryhmien.

Työryhmien tapaamisessa eteen voi tulla tilanteita, jolloin opiskelijoiden näkökulmaa tai palautetta keskusteltavaan aiheeseen pyydetään tai toivotaan. Tällöin ainakin itseäni on helpottanut ajatus, ettei opiskelijoiden näkökulmaa tarvitse muodostaa yksin. Olen voinut kysyä mielipidettä asiaan tai kerätä palautetta opiskelijoilta muiden edustajien kautta.

Suvi Nieminen
Kirjoittaja on Laureamkon hallituksen jäsen