Moikka! Olen Suvi Nieminen, toisen vuoden liiketalouden opiskelija Hyvinkään kampukselta. Opintojeni ohella toimin opiskelijakunta Laureamkon hallituksessa edunvalvontatiimin jäsenenä. Vastuualueinani on muun muassa koulutuksen kehittäminen ja opiskelijaedustajat. Koulutuksen kehittäminen tarkoittaa osaltani käytännössä sitä, että oon opiskelijaedustajana koulutuksen johtoryhmässä sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmässä.

Tämän päivän blogissa puhunkin enemmän tuosta koulutuksen johtoryhmästä ja siitä, mitä me siellä tapaamisissa käsitellään. Ihan alkuun mä kiitän kaikkia niitä jäseniä, jotka tuohon ryhmään kuuluu, olen saanut todella hyvän vastaanoton ryhmään uutena jäsenenä. Kokouksia tällä ryhmällä on muutaman kerran lukukaudessa. Aiheita, jotka ovat koulutuksen johtoryhmän vastuulla, ovat muun muassa koulutustoiminnan strategiset valinnat,koulutuksen strategisen kehittämisen seuranta ja tuki, koulutustoiminnan laadukas, tuloksellinen ja vaikuttava toteutuminen ja kehittyminen sekä aloituspaikkaesityksen valmistelu. Lisäksi ryhmän tehtävänä on raportoida Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien kehittämistavoitteiden edistymisestä. 

Käsiteltävänä tapaamisissa on aina monta aihetta, joihin on todella tärkeää tutustua etukäteen, jotta jokainen ryhmän jäsen tietää tapaamisessa mistä keskustellaan. Viimeisimmässä tapaamisessa keskustelimme erilaisten palautekyselyiden tuloksista. Hyväksyimme tulevan lukuvuoden aikataulun, johon sisältyi muun muassa uusintatenttien päivämäärät sekä lukukausien aloitus- ja lopetuspäivät. Keskustelimme myös ensi vuonna alkavasta laatuauditoinnista, joka toteutetaan Laureassa. Tätä varten on tehty itsearviointiteksti, jota nyt kommentoimme yhdessä. Jokaisessa tapaamisessa myös minulle opiskelijajäsenenä on varattu oma aika, jolloin voin tuoda esille opiskelijoiden ajatuksia. Mikäli siihen olisi tarvetta, saisin myös niin sanotusti esityslistalta kohdan, jos käsiteltävä asia vaatisi enemmän valmistelua ja yhteistä keskustelua. Edellisessä tapaamisessa toin esille seuraavat asiat. Olimme opiskelijakunnan hallituksessa kommentoineet laatuauditointiin valmisteltua itsearviointitekstiä. Keskustelimme myös siitä, että varsinkin näin poikkeusaikana on tärkeää panostaa edunvalvontaan niin korkeakoulun kuin opiskelijakunnankin puolesta. Myös yhteisöllisyyttä pyritään parantamaan ja siihen onkin tulossa vuoden aikana monia uusia konsepteja. Viime keväänä toteutettu Mitä kuuluu- kysely saa jatkoa tänä keväänä. Itse henkilökohtaisesti olen innoissani tästä, sillä opiskelijoiden hyvinvointi ja mielenterveys on ollut viimeisen vuoden aikana enemmän esillä kuin aikoihin. 

Olen osallistunut vasta kahteen koulutuksen johtoryhmään tänä vuonna, mutta olen jo nyt sitä mieltä, että ryhmässä tehdään todella tärkeää vaikuttamista koko Laurean koulutuksen kehittämisen eteen.

 

Suvi Nieminen
Kirjoittaja on opiskelijaedustaja ja Laureamkon hallituksen jäsen