Laureassa on noin neljäkymmentä eri koulutuksen kehittämisryhmää, jotka vastaavat oman kohteensa seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä. Osa näistä ryhmistä on tutkintokohtaisia, kuten tutkintojen kehittämisryhmät. Näiden tehtävänä on tutkintojen opetuksen laadun varmistaminen, sisällöllinen kehittäminen ja resurssien kohdentaminen. Toiset ryhmät ovat koko korkeakoulun tasoisia. Esimerkiksi pedagogiikan kehittämisryhmä vastaa Laurean learning by developing -mallin ja digipedagogiikan vahvistaminen sekä pedagogisten ratkaisujen uudistaminen.

Kaikissa näissä ryhmissä istuu opiskelijakunnan valitsema opiskelijaedustaja. Opiskelijaedustajat varmistavat, että korkeakoulua kehitetään opiskelijalähtöiseen suuntaan. He osallistuvat tasavertaisina jäseninä kehittämisryhmien toimintaan, ja tuovat kokouksiin opiskelijanäkökulman. He välittävät myös kokouksissa palautetta, jota he ovat saaneet joko opiskelijakunnalta tai itse keräämällä ja kyselemällä.

Varsinkin tutkintojen omilla opiskelijaedustajilla, siis tutkintojen kehittämis- ja työelämän ohjausryhmissä istuvilla opiskelijaedustajilla on käsinkosketeltava vaikutus oman tutkintonsa koulutukseen. He voivat kommentoida esimerkiksi yksittäisen kurssin toteutusta tai tuoda ryhmän kokouksiin omia ehdotuksia koulutuksen kehittämisestä. Muiden ryhmien opiskelijaedustajat pääsevät kuitenkin myös käsittelemään heidän omassa arjessa näkyviä aiheita. Opiskelijaedustajilla on siis konkreettinen mahdollisuus ohjata Laurean toimintaa opiskelijoiden näköiseen suuntaan!

Mitä opiskelijaedustajilta sitten vaaditaan? Ennen kaikkea motivaatiota ja innostusta. Ei tarvitse olla vaikuttamisen asiantuntija, kunhan on valmis osallistumaan kokouksiin ja perehtymään asioihin vähän etukäteen. Laureamko tarjoaa myös tukea opiskelijaedustajille koulutusten ja tapaamisten muodossa. Opiskelijakunnan asiantuntijat ja hallituslaiset ovat myös opiskelijaedustjien tukena!

Laureamko hakee opiskelijaedustajia lokakuussa. Opiskelijaedustajat valitaan pääosin vuoden mittaisille kausille. Suuri osa paikoista on vapaita kenelle tahansa Laurean opiskelijalle. Voit tutustua eri ryhmiin Laureamkon opiskelijaedustajahaun nettisivuilla sitten, kun sivut julkaistaan haun yhteydessä. Seuraathan siis aktiivisesti viestintäämme jos sinua kiinnostaa opiskelijaedustajana toimiminen!

Nikolas Bursiewicz
Kirjoittaja on Laureamkon asiantuntija