Opiskelija! Keski-ikäiset vievät sinun toimeentulosi. Tuoreen tutkimuksen mukaan kulttuuri kiinnostaa enemmän kuin opiskelijoiden toimeentulo.

Opiskelijoiden tukeminen valtion rahoittamana ei innosta keski-ikäisiä tai eläkeläisiä. 42 prosenttia keski-ikäisistä ja yli 60 prosenttia eläkeläisistä ei kannata opintorahan nostamista, kertoo tuore YLEn tutkimus. Osasyinä opintorahan korotuksen heikkoon kannatukseen ovat esimerkiksi se, että keski-ikäiset ja eläkeläiset sijoittaisivat valtion rahoitusta enemmin esimerkiksi työikäisten palveluiden kehittämiseen ja kulttuuriin. Opiskelijoiden uskotaan pärjäävän nykyisellä opintorahalla, ja opintolainan nähdään olevan hyvä ratkaisu opiskeluiden rahoittamiseksi. Suomen ikärakenteen vuoksi keski- ja eläkeikäisillä onkin suuri merkitys vaalituloksiin, joten luultavaa on, että opiskelijoiden ääni jää kevään eduskuntavaaleissa vähäiseksi ja tulevat investoinnit tullaan suuntaamaan sen mukaisesti.

Aprillia! Näin asia ei onneksi oikeasti ole, ainakaan vielä. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n ja Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL:n tuoreen soittokierroksen mukaan 80 prosenttia tämän kevään eduskuntavaaliehdokkaista kannattaa opintorahan nostamista 100 eurolla ja 91 prosentin mielestä opiskelijat tulisi ottaa mukaan tulevilla vaalikausilla toteutettavaan sosiaaliturva-uudistukseen (SAMOK, 2019). Eli siis toivoa ei ole vielä menetetty!

Kuitenkin nuorten äänestysinnokkuudessa on parantamisen varaa. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa nuorista 18-24 vuotiaista äänesti yhteensä 47 %, siinä missä 55 – 69 vuotiaiden äänestysprosentti oli 80 % ja yli 70 vuotiasta 72 % (Suomen vaalitutkimusportaali, 2016). Kärjistetysti voisi sanoa, että nuorten asioista ja tulevaisuudesta päättävät yli 50 vuotiaat. Tilastotietojen pohjalta voisi pohtia kohtaavatko nuorille merkitykselliset asiat, kuten koulutus, opiskelijoiden toimeentulo ja ilmasto, vanhemman väestön mielenkiinnon. Yleisimmin vaaliuurnalle lähtevät korkeasti koulutetut keski-ikäiset, eivätkä nuoret opiskelijat. Eiköhän tehdä tähän muutos tänä vuonna ja kannusteta nuoret eduskuntavaalien uurnille!     

Lähteet:

Suomen opiskelijakuntien liitto (2018): Korkeakouluopiskelijoiden soittokierrokseen vastasi 656 vaaliehdokasta: 80 % vastanneista korottaisi opintorahaa 100 eurolla. https://samok.fi/samok-viestii/tiedotteet/korkeakouluopiskelijoiden-soittokierrokseen-vastasi-656-vaaliehdokasta-80-vastanneista-korottaisi-opintorahaa-100-eurolla/

Suomen vaalitutkimusportaali (2016): Äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan. https://www.vaalitutkimus.fi/fi/aanestysaktiivisuus/aanestysprosentit_ryhmittain.html