Onko opiskelija-asunnoltasi vaikeaa kulkea julkisilla kampukselle? Ehkä koulutuksen kehittäminen on alkanut kiinnostamaan, ja haluaisit ajaa uutta näkökulmaa koulutusohjelmasi opetussuunnitelmaan. Näitä asioita on mahdollista edistää opiskelijaliikkeen kautta.

Suomalaiset opiskelijat ovat kansainvälisessä mittakaavassa poikkeuksellisen vaikuttavia. Meitä kuullaan korkeakouluja koskevassa päätöksenteossa ja laadunvalvonnassa. Opiskelijoiden edustajia istuu niin korkeakoulujen hallintoelimissä kuin opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Tämä ei ole itsestäänselvyys vaan monen vuosikymmenen vaikuttamistyön tulos. Tässä tekstissä käsitellään erilaisia opiskelijoiden vaikuttamistapoja korkeakouluissa ja yhteiskunnassa. Ehkä innostut itsekin vaikuttamistyöstä lukiessasi!

Jokaisella Laurean koulutusohjelmalla on kehittämisryhmä sekä työelämäpaneeli, ja niihin valitaan opiskelijaedustajat vuosittain lokakuussa. Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden äänenä Laurean työryhmissä, ja he pystyvät vaikuttamaan Laurean arkeen konkreettisella tavalla osallistumalla koulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Opiskelijat ovat edustettuina myös muissa tärkeissä elimissä, kuten Laurean johtoryhmässä ja hallituksessa sekä HOASin hallituksessa. Sen lisäksi, että olet yhteydessä opiskelijakuntaan, kannattaa olla suoraan yhteydessä opiskelijaedustajaasi tai hakea paikkaa itse jos sinulla on palautetta tai ideoita koulutusohjelmasi kehittämiselle.

Laureamkon luottamustoimijat tekevät myös paljon vaikuttamistyötä. Kampustiimin jäsenet toimivat Laureamkon edustajina eri kampuksilla. He järjestävät tapahtumia ja valvovat alueensa opiskelijoiden etua. Laureamkon hallituslaiset vastaavat opiskelijakunnan arkisesta päätöksenteosta. He tapaavat Laurean johtoa säännöllisesti ja vievät myös opiskelijakunnan saamaa palautetta eteenpäin. Hyvä tapa antaa palautetta anonyymisti on Laureamkon palautekanavan Vox Boxin kautta. Hallituslaiset ovat myös yhteydessä Laurean kampuskuntiin. Kuntatasolla ei aina tunneta opiskelijoiden arjessa kohtaamia haasteita, joten on tärkeää jakaa opiskelijoiden näkökulmaa kuntien päätöksentekoon.

Laureamko tekee kuntavaikuttamista World Student Capital ry:n kautta. WSC on pk-seudun opiskelija- ja ylioppilaskuntien muodostama yhdistys, joka vaikuttaa paikalliseen kuntapolitiikkaan. Erityisen jännittävää kuntasektorilla on ensi vuonna järjestettävät kuntavaalit, joihin WSC valmistautuu parhaimmillaan. Haluamme kannustaa opiskelijoita asettumaan ehdolle, sillä on tärkeää, että opiskelijoita löytyy myös kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa. 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ovat Laureamkon kattojärjestöjä. SAMOK tekee valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttamistyötä muun muassa osallistumalla lainsäädäntöprosessiin, näkymällä mediassa, tekemällä yhteistyötä muiden eurooppalaisten opiskelijajärjestöjen kanssa ja tukemalla opiskelijakuntia. OLL on keskittynyt opiskelijoiden liikuntaedunvalvontaan ja pyrkii edistämään opiskelijoiden liikuntakulttuuria ja vaikuttamaan korkeakoulujen liikuntamahdollisuuksiin. Laureamko vaikuttaa molempiin yhdistyksiin konkreettisimmin vuosittain järjestetyn liittokokousten kautta.

Tässä oli pintaraapaisu opiskelijaliikkeen tekemästä vaikuttamistyöstä paikallistasolta kansainväliselle tasolle. Jos olet kiinnostunut matalan kynnyksen vaikuttamistyöstä voit hakea syksyllä kampustiimeihin tai opiskelijaedustajaksi. Jos laajempi vaikuttaminen kiinnostaa voit hakea Laureamkon hallitukseen. Kaikissa edellä mainituissa elimissä on runsaasti tilaisuuksia kehittää opiskelijoille tärkeitä asioita, ja vaikka et itse ryhtyisikään aktiiviksi, voit aina ottaa yhteyttä opiskelijaedustajiin ja Laureamkon toimijoihin tai opiskelijaedustajiin jos haluat, että he vievät jonkin asian eteenpäin.

 

Nick Bursiewicz

Edunvalvonnan asiantuntija