29.10.-30.10. järjestettiin Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin ensimmäinen etäliittokokous. Laureamkon delegaatio oli paikalla liittarissa vaikuttamassa opiskelijoiden tulevaisuuden puolesta. Tässä blogissa avataan liittokokouksen tärkeimpiä päätöksiä Laureamkon näkökulmasta.

SAMOKin liittokokous järjestetään vuosittain ja siellä hyväksytään seuraavan vuoden toimintaa ohjaavat dokumentit, eli toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan liiton hallitus seuraavalle vuodelle. Liittarissa päätetään SAMOKin poliittisista linjoista ja hyväksytään julkilausuma. Tänä vuonna kokouksessa hyväksyttiin SAMOKin strategia seuraavalle neljälle vuodelle sekä ohjesääntö SAMOKin edustajien valinnasta YTHS:n valtuuskuntaan. Lisäksi kokoukselle tuotiin tiedoksi pitkän aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelma ja SAMOKin suositukset opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK on ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Opiskelijakuntien kautta SAMOK edustaa noin 63 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. SAMOK kuitenkin tekee vaikuttamistyötä kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyväksi esimerkiksi vaikuttamalla politiikkaan, antamalla lausuntoja ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

SAMOK on laatinut strategiaa työryhmässä pitkin vuotta ja liittokokouksen myötä strategiaprosessi tuli vihdoin päätökseen. Strategiassa suunnitellaan SAMOKin toimintaa neljän teemavuoden ympärille. Vuonna 2021 kehitetään yhdistyksen hallintoa ja taloutta, vuonna 2022 amk-opiskelijayhteisöä ja vuonna 2023 amk-opiskelijaliikettä. Näiden kolmen vuoden työn pohjalta tehdään töitä vuonna 2024 ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Vaikuttavuus, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat toki esillä SAMOKin toiminnassa joka vuosi, mutta strategian avulla voidaan varmistaa, että joka vuosi pystytään rakentamaan edellisenä vuonna tehdyn työn päälle.

Toimintasuunnitelmassa määritellään SAMOKin toiminnan painopisteet vuodelle 2021. Strategian toimeenpanemisen lisäksi ensi vuonna liitossa keskitytään 25-vuotisjuhlavuoden juhlistamiseen, kuntavaaleihin, EU-vaikuttamisen vahvistamiseen sekä koulutuksen saavutettavuuden ja osaamisperustaisen koulutuksen edistämiseen. SAMOK esitti toimintasuunnitelmassa vaikuttamistyötä sote-alan harjoittelumaksujen poistamiseksi. Tämä on Laureamkolle erittäin tärkeä tavoite, ja esitimme kirjaukseen lisäystä, että vaikuttamistyössä huomioidaan, ettei korkeakoulujen harjoittelumaksujen poistuminen johtaisi harjoittelupaikkojen vähenemiseen. Hallitus otti esityksen nimiinsä ja tavoite kirjattiin toimintasuunnitelmaan!

Laureamkolle liittokokouksen kohokohta oli hallitusvaalissa. Hallituksemme puheenjohtaja Miisa Tervala valittiin SAMOKin hallitukseen vuodelle 2021! Liiton puheenjohtajaksi valittiin Oona Löytänen (ROTKO) ja varapuheenjohtajaksi Antti Paunonen (JAMKO). Hallitukseen valittiin Miisan lisäksi Ninni Kuparinen (Kaakko), Alex Palm (Helga) ja Sebastian Tolvanen (ASK).

Liittokokouspäivät venyivät melko pitkiksi. Ensimmäisenä päivänä läppärit suljettiin klo 23 jälkeen. Perjantaina päästiin jo kuitenkin ennen kuutta kotiin. Vaikka kokous voi venyä iltamyöhään, ammattikorkeakoululiikkeen kokoontuminen yhteen luo ainutlaatuisen tunnelman myös etänä. Parasta on päästä tekemään yhdessä parempaa huomista ammattikorkeakouluopiskelijoille. Laureamko kiittää liittokokousväkeä hyvistä päätöksistä!

 

Kirjoittanut: Nick Bursiewicz, edunvalvonnan asiantuntiija