OLL eli Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL toimii kansallisella sekä kansainvälisellä kentällä edustaen kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL edistää liikuntakulttuuria ja hyvinvointia, jotta opiskelijoilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet liikkua terveytensä kannalta riittävästi.

Laureamko maksaa OLL:n jäsenyydestä 0,50 e jokaista jäsenyyttä kohden. Summa ei ole suuri, mutta saamme hinnalle paljon vastinetta. Alle on listattuna muutamia keskeisiä etuja, joita jäsenyys meille antaa.

1. Äänioikeus OLL:n liittokokouksessa

Kerran vuodessa kokoontuva liittokokous käyttää OLL:n ylintä päätösvaltaa. Ennen liittokokousta liiton jäsenet perehtyvät liittokokousmateriaaleihin ja muodostavat lausuntonsa niiden pohjalta. OLL:n jäsenillä on äänioikeus liittokokouksessa. Liittokokous valitsee hallituksen sekä päättää liiton toimintaa ohjaavista asiakirjoista, kuten strategiasta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

2. Tapaturmavakuutus

Opiskelijoiden Liikuntaliitto tarjoaa tapaturmavakuutuksen sen jäsenyhteisöjen järjestämissä lajikokeilu- ja kilpailutapahtumissa, joista on ilmoitettu etukäteen OLL:lle. Tapaturmavakuutukseen ovat oikeutettuja OLL:n jäsenyhteisöjen jäsenet, jotka osallistuvat lajikokeiluun tai kilpailuihin. Vakuutus on voimassa myös näihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

3. Musiikintoistosopimukset

Musiikintoistosopimukset antavat jäsenjärjestöille oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään liikunta- ja urheilutoiminnassa sekä pienimuotoisissa oheistapahtumissa, kuten juhlissa, illanvietoissa ja näytöksissä. Sopimus ei kata kaikkea musiikin esittämistä, kuten musiikin internetkäyttöä tai suoratoistopalveluita (mm. Spotify).

4. Tapahtuma-alennukset

Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäsenyhteisöjen opiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen Helsinki City Run ja Helsinki City Marathon -tapahtumien sekä Opiskelijoiden SM-kisojen lipuista.

5. Muut alennukset

OLL:n jäsenet saavat Ergo Finladin ergonomiset ja aktivoivat työskentelyvälineet, urheiluvaatevalmistaja Macronin laadukkaat tuotteet sekä Irti maasta -keskusten kiipeilyliput alennettuun hintaan.

Kaikkiin etuihin voit perehtyä tarkemmin osoitteessa https://oll.fi/edut/