Aloitin oman edunvalvontaurani Laureamkossa ja Laurean työryhmissä opiskelijaedustajana. Vuonna 2016 olin ensimmäisiä kertoja Tikkurilan kampuksen hyvinvointityöryhmässä ja tällä hetkellä toimin Laurea-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksessa opiskelijoiden valitsemana edustajana.

Laurean työryhmissä on ollut aina mukavaa ja opettavaista työskennellä, koska opiskelijan mielipide on haluttu kuulla ja asioista on puhuttu ymmärrettävästi. Ensimmäisiä kertoja oman mielipiteen sanominen ääneen jännitti, mutta kun huomasi että asioihin oikeasti haluttiin kiinnittää huomiota ja puheenvuoroni saivat osakseen arvostusta ja myötäilyä, niin isoin jännityskin katosi.

Opiskelijaedustajana toimiminen kasvatti paljon omaa osaamista ja varsinkin työelämässäkin tarvittavia metataitoja. Oppi tiivistämään ja selkeyttämään oman puheenvuoronsa, esittämään asioihin ongelmien sijasta myös ratkaisuja ja toisaalta pääsi myös perehtymään uusiin asioihin huolella.

Opiskelijaedustajana saa myös hyviä verkostoja koko korkeakoulun sisältä, sekä pääsee tutustumaan tarkemmin korkeakoulun toimintaan. Kannattaakin muistaa että opiskelijaedustajan puheenvuoro on yhtä tärkeä kuin kenen tahansa muunkin. Opiskelijaedustajan roolissa on päässyt tutustumaan Laurean henkilöstöön ja sidosryhmiin paremmin – ja he myös oppivat tuntemaan sinut. Nämä verkostot voivatkin kantaa lopulta pitkälle opiskeluiden jälkeen työelämässä.

Voin omasta kokemuksestani sanoa, että opiskelijaedustajaksi hakeminen kannattaa. Jos en olisi aikoinaan lähtenyt opiskelijaedustajaksi, en olisi päätynyt nykyisiin tehtäviini -saati suoriutunut niistä yhtä hyvin.

Saana Simonen,

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Laurea-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen jäsen