Kuvaaja: Valtteri Törmänen

 

Viime torstaina ja perjantaina ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ympäri Suomen kokoontuivat Helsingin Pasilassa päättämään yhdessä Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin ensi vuoden toiminnasta. Laureamko oli paikan päällä 9-henkisen delegaation voimin edistämässä edustajistomme päättämiä kantoja.

 

SAMOK edustaa opiskelijakuntien kautta yli 70 000 AMK-opiskelijaa ja on vastuussa meidän kansallisesta edunvalvonnasta. Tämä tarkoittaa mm. kampanjoiden tekemistä ja aktiivisesta vaikuttamisesta erilaisiin lainsäädäntöprosesseihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden elämään.

 

SAMOKin liittokokous päättää liiton kannoista ja ohjaa liiton toimintaa. Tänä vuonna merkittävimmät paperit olivat toimintasuunnitelma ja talousarvio, joiden lisäksi kokoukselle esiteltiin myös vuoden aikana valmistunut yhdenvertaisuussuunnitelma. Varsinaisten liittokokousmateriaalien lisäksi opiskeijakunnat pystyivät tekemään toivomusponsia, joiden avulla liittokokous voi kevyemmin antaa ohjeita tulevan vuoden hallitukselle.

 

Näistä papereista käytiin tiukkaa keskustelua koko liittokokouksen voimin suuressa salissa, torstaina iltatyöryhmissä sekä keskiviikkoiltana käydyissä alustavissa tunnusteluissa. Laureamko oli myös ottanut kantaa näihin dokumentteihin jo alkusyksyn lausuntokierroksella yhdessä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa.

 

Mitä sitten saimme aikaan? 

 

Laureamko ja muut pk-opiskelijakunnat tekivät kymmeniä erilaisia muutosehdotuksia liittokokousdokumentteihin, joten tässä käymme läpi keskeisimmät kohdat.

 

Liiton jäsenmaksu

 

Talousarviossa puolustimme yhdessä muiden pk-seutulaisten kanssa jäsenmaksun säilyttämistä 6:ssa eurossa per opiskelijakunnan jäsen, sillä halusimme turvata SAMOKin toimintamahdollisuudet ja sen tekemän edunvalvonnan. Monet muut opiskelijakunnat ajoivat kuitenkin tiukasti jäsenmaksun alentamista 5:n euroon. Neuvottelujen jälkeen liittokokous päätyi kompromissiksi 5.5. euroon.

 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen

 

Saimme toimintasuunnitelmaan läpi muutoksen, että SAMOK laatii ensi vuoden kuluessa suosituksen opiskelijan toimeentulon lisäksi opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Koimme, että SAMOKin poliittinen ohjelma antaa hyvät raamit toimeentulosta käytävään keskusteluun, mutta näin ei ole hyvinvoinnin kohdalla. Lisäksi hyvinvointi on erittäin ajankohtainen teema, johon kuuluu esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyminen, monin paikoin heikentyneet opiskelijoiden tukipalvelut ja vaikka keskustelu siitä, onko opiskelijoille edes oikeutta vapaa aikaan.

Myös kannattamamme Haaga-Helian opiskelijakunnan ponsi korkeakoulujen ohjausresurssien puolesta meni läpi.

 

Harjoitteluiden palkallisuus

 

Toimme jo lausuntokierroksella esille sitä, että SAMOKin pitäisi tehdä enemmän harjoittelujen palkallisuuden edistämiseen. Laureassa on yli 3000 sosiaali- ja terveysalojen opiskelijaa ja harjoittelujen palkattomuus on tyypillisintä juuri näillä aloilla. Pidimme asiasta useamman puheenvuoron ja lopulta liittokokous päättikin, että SAMOKin pitää selvittää asiaa ensi vuonna.

 

Kolmikielisyys

 

Laureamkolle oli tärkeää, että SAMOK kehittää ja johdonmukaistaa englannin käyttöään, sillä meillä on paljon opiskelijoita, jotka eivät puhu suomea tai ruotsia. Osa opiskelijakunnista taas koki, että tämä voisi olla pois ruotsin käytöstä. Olimmekin aika tyytyväisiä kompromissiin, jossa SAMOK lupaa selkeyttää jatkossa englannin käyttöään.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta Laureamko oli jo antanut kommenttinsa aikaisemmin ja liittokokouksessa saimme iloksemme huomata, että käytännössä kaikki ehdotuksemme oli huomioitu lopullisessa suunnitelmassa. Mielestämme paperi onkin erittäin onnistunut!

 

Kuntavaalit 2021

 

Koemme pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa, että tämän kevään eduskuntavaalikampanjaan littyvistä haasteista tulisi ottaa opiksi. Siksi ehdotimme, että SAMOKin kuntavaalikampanjan tulisi olla materiaaleja myöten selkeä jo ensi vuoden aikana. Näin myös opiskelijakunnissa olisi helpompi valmistella omat kampanjamme, kun tiedämme, mitä materiaaleja SAMOKilta tulee.

Emme saaneet tätä aika pikkutarkkaa ehdotustamme läpi toimintasuunnitelmaan, mutta saimme sen läpi pontena, joka myös ohjaa tulevan SAMOKin hallituksen toimintaa.

 

Näiden lisäksi Laureamko tuki seuraavia ponsia, jotka menivät läpi:

-SAMOK korostaa osana ratkaisuehdotustaan huomattavaan osaajapulaan, että kaikista lukukausimaksuista luovutaan, jotta kansainvälistä huippuosaamista saadaan houkuteltua Suomeen.”

-SAMOK edistää seuraavaa tavoitetta: valtioneuvoston asetukseen tulee palauttaa vaatimus opetushenkilöstön pedagogisista taidoista.”

-Hallituslaisten palkkioihin indeksikorotus seuraavalle vuodelle ja talousarvion valmistelu tämä huomioiden.”

-Liittokokous velvoittaa vuoden 2020 SAMOKin hallituksen kutsumaan Otto Rosenlundin kertomaan seuraavaan liittokokoukseen EU-poliittiset kuulumisia ESU:sta, mikäli Otto Rosenlund tulee valituksi ESU:n hallitukseen.”

-Liittokokous velvoittaa SAMOKia valmistelemaan mallin progressiivisesta jäsenmaksusta

 

Lisätietoja liittokokouksesta ja Laureamkon edunvalvonvonnasta saat edunvalvonta-asiantuntijaltamme Ada Saariselta ([email protected])