Kohta on aika valita Laureamkolle uusi hallitus ensi vuodelle. Mutta mikä on hallitus ja mitä he tekevät?

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-8 jäsentä. Hallituslaiset ovat Laurean opiskelijoita. Hallitus jakaantuu kauden alussa palvelu- ja edunvalvontatiimeihin. Nyt sukelletaan palvelutiimin maailmaan ja sieltä löytyviin rooleihin ja tehtäviin!

 

Palvelutiimiä johtaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tiimin vetämiseen kuuluu tapaamisten puheenjohtamista ja tiimin eri asioista perillä olemista. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on tiimin sisäisten tehtävien lisäksi myös muita omia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi johtamiseen ja taloushallintoon.

Tuutorivastaavan roolista ei sosiaalisuutta puutu. Tehtävinä on huolehtia tuutorihausta ja valinnoista, tuutorien kouluttamisesta ja heidän ryhmäyttämisestä, sekä varmistaa että orientaatiopäivät sujuvat mutkattomasti tuutoritoiminnan osalta. Lisäksi tehtävään kuuluu esimerkiksi vastuutuutorien tapaamista ja tuutoreille erilaisten tapahtumien järjestämistä kuten tuutorileiri jatkoineen. Jos uudet tuttavuudet kiinnostaa niin tässä tehtävässä niitä on tarjolla kymmenittäin.

Hallituksen kansainvälisyysvastaava pitää huolen vaihto- ja degree-opiskelijoista. Tämä tarkoittaa orientaatio päivien ohjelman suunnittelua ja tekoa, vaihtarituutorien kouluttamista ja heidän toiminnan koordinointia, tapahtumien tekoa, Lapin ja Pietarin matkojen koordinointia, degree-leirin toteuttamista sekä vaihto-opiskelijoiden ja heidän tuutorien apuna oloa.

Kaikilla Laurean kampuksilla toimii Laureamkon kampustiimi. Hallituksen kampustiimivastaava huolehtii siitä, että kampustiimeillä on kaikki hyvin. Tähän kuuluu mm. uusien jäsenten tilien tekemistä, perehdytyksien ja koulutuksien pitoa, kampustiimien kummien ohjaamista, tukena ja turvana olemista, sekä varmistaa että sääntöjen mukaiset asiat kuten talousarviot ja toimintasuunnitelmat tulee tehtyä. Ensi vuonna kampustiimivastaava pääsee mukaan yhdessä Laurean kanssa toteutettavaan suureen projektiin, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

Tapahtumavastaavan paikka on hieno tilaisuus tapahtuma-alasta työpaikkana haaveileville. Tapahtumavastaavana pääset itse suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia, sekä mm. auttamaan kampustiimejä heidän tapahtumien toteuttamisessa. Tapahtumavastaavana solmit myös arvokkaita suhteita tapahtuma-alan toimijoihin esimerkiksi toimimalla Night People Groupin ja Laureamkon välisenä yhteyshenkilönä.

Kaikki Laureamkon toiminta tehdään jäseniä ja opiskelijoita varten. Jäsenpalveluihin sisältyy mm. tuotemyynti, asiakaspalvelu ja jäsentunniste. Hallituksen jäsenpalveluvastaava mm. tilailee ja suunnittelee myyntituotteita, koordinoi chattia ja inventaarioita. Tässä tehtävässä voi halutessaan päästä käyttämään luovuuttaan, esimerkiksi tänä vuonna jäsenpalveluvastaava suunnitteli uusia myyntituotteita valikoimaan ja uudisti kaikki alakohtaiset haalarimerkit.

Jos on kiinnostunut saamaan kontakteja eri yrityksiin ja harjoittelemaan omia myyntitaitoja, niin se onnistuu yritysyhteistyön parissa. Laureamko etsii jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita niin alennusten kuin laajemmankin yhteistyön tiimoilta. Yritysyhteistyössä pääset kartoittamaan ja kontaktoimaan potentiaalisia kumppaneita ja solmimaan yhteistyösopimuksia, sekä pitämään huolen nykyisistä yhteistyösopimuksista.

Hallituksessa on mahdollista päästä kehittymään markkinoinnin ja viestinnän parissa.  Hallituslaiset yhdessä Laureamkon työntekijän kanssa vastaavat kaikesta Laureamkon viestinnästä. Viestintää tekevät kaikki yhdessä, mutta päävastuu siitä on markkinointi ja viestintä tiimin vetäjällä, josta kehittyy varmasti markkinoinnin superosaaja vuoden aikana.

Vastuualueiden lisäksi palvelutiimissä toteutetaan paljon erilaisia projekteja. Vaikka sinulla ei olisi omaa tiimiä vedettävänä, niin pääset varmasti harjoittelemaan johtamista projektipäällikön ominaisuudessa. Projekteja voivat olla esimerkiksi orientaatioviikkojen organisointi, vuosijuhlien järjestäminen tai koulutustapahtuman pitäminen.

Jokaisen hallituslaisen tehtävät sovitaan yhdessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Jokainen pääsee itse vaikuttamaan siihen mitä tehtäviä haluaisi päästä tekemään ja yleensä jokaisella onkin useampi vastuualue esimerkiksi tapahtumat ja kampustiimit tai vaikka yritysyhteistyö ja jäsenpalvelut. Hallitukseen hakevan kannattaa siis miettiä mikä itseä kiinnostaa ja missä haluaisi päästä vuoden aikana kehittymään.

Ensi vuoden hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 16.11.2020. Jos sulle tulee mieleen mitään kysytävää liittyen palvelutiimiin tai hallituksessa toimimiseen tai hakemiseen, niin laita viestiä tulemaan tämän vuoden palvelutiimin vetäjälle , osoitteeseen [email protected].

Löytyiskö sun paikka palvelutiimistä?

Kirjoittanut, Annika Sievinen