Edellisessä blogissa kerrottiin palvelutiimiin kuuluvien hallitulaisten tehtävistä, mutta mitenkäs se edunvalvonta ja vaikuttamistyö?

 

 

Edunvalvontatiimiä johtaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tiimin vetämiseen kuuluu niin tapaamisten puheenjohtamista kuin tiimin asioiden perillä pysymistä. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on tiimin sisäisten tehtävien lisäksi myös muita omia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi johtamiseen ja taloushallintoon.

Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden äänenä. Opiskelijaedustajista vastaavan tehtävinä on kouluttaa ja auttaa opiskelijaedustajia heidän tarpeidensa pohjalta. Hän vastaa koulutuksien järjestämisestä ja toiminnan sujuvuudesta ja koordinoinnista yhdessä Laurean henkilöstön kanssa.

Hyvinvoinnista vastaava osallistuu säännöllisesti hyvinvointityöryhmän tapaamisiin. Hän tuo esiin työryhmissä opiskelijoiden näkemyksen hyvinvointia lisääviin tekijöihin. Hyvinvointivastaava järjestää uusille opiskelijoille Hyvinvointi Approt ja kehittää kyseistä konseptia. Uutena, mutta sitäkin tärkeämpänä vastuuna on YTHS!

Liikunnasta vastaava toimii yhteistyössä Zone liikuntapalveluiden kanssa.  Hän voi järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, esimerkiksi Sport Approt. Vastaava osallistuu myös opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa tehtävään yhteystyöhön. Myös Yogobe-koodien jakaminen on osa hänen työtään jäsentemme hyväksi!

Koulutuspolitiikasta vastaava osallistuu aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen Laureassa. Hän osallistuu muun muassa Laurean koulutuksen kehittämisen johtoryhmän tapaamisiin. Hänen tehtävänään on tuoda opiskelijoiden näkökulma esiin liittyen koulutuksen erilaisiin kysymyksiin.

Kaupunkivaikuttamista tehdään pääkaupunkiseudulla WSC:n eli World student capitalin kautta, jossa on edustaja jokaisesta Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella toimivasta opiskelija- ja ylioppilaskunnasta. WSC ajaa opiskelijoiden etua kaupungeissa, tekemällä yhteistyötä esim. HOASin ja HSL:n kanssa. WSC:n lisäksi Laureamko tekee kaupunkivaikuttamista Porvoossa, Lohjalla ja Hyvinkäällä olemalla yhteydessä kunnan päättäjiin, sekä toteuttamalla esim. kuntavaaleihin liittyviä projekteja.

Laureamko osallistuu kansalliseen vaikuttamistyöhön oman kattojärjestönsä SAMOKin kautta. SAMOK edustaa kaikkia Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoita, ja vaikuttaa valtakunnallisesti opiskelijoiden asioihin. Laureamko osallistuu aktiivisesti SAMOKin toimintaan, mm. lausuntokierroksiin sekä viestintäkampanjoihin. Laureamko vaikuttaa SAMOKiin myös osallistumalla jokavuotiseen liittokokoukseen, jossa päätetään liiton toiminnasta ja taloudesta. 

Edunvalvontaviestinnästä vastaava on osa markkinointi- ja viestintätiimiä. Kyseisessä tehtävässä pääset kehittämään viestintäosaamistasi! Hallituslaiset yhdessä Laureamkon työntekijän kanssa vastaavat kaikesta Laureamkon viestinnästä.

Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo Laureamkossa ja Laureassa. Tästä vastaavan henkilön tehtävänä on huolehtia, että yhdenvertaisuus suunnitelmassa olevat asiat toteutuvat myös käytännössä!

Erilaisten vastuualueiden lisäksi hallituslaiset toteutettavat paljon erilaisia projekteja. Hallituksen jäsenenä pääset harjoittelemaan johtamista projektipäällikön roolissa erilaisissa projekteissa!

Jokaisen hallituslaisen tehtävät sovitaan yhdessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Jokainen pääsee itse vaikuttamaan siihen mitä tehtäviä haluaisi päästä tekemään ja yleensä jokaisella onkin useampi vastuualue esimerkiksi hyvinvointi ja liikunta.

Hallitukseen hakevan on hyvä pohtia valmiiksi omia kiinnostuksen kohteita. Ensi vuoden hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 16.11.2020.

Jos mieltäsi pohdituttaa jokin liittyen hallituksen tai edunvalvontatiimin tehtäviin, niin laita rohkeasti viestiä!

Voit olla yhteydessä hallituksen jäsenelle Caritalle ([email protected]) tai puheenjohtaja Miisalle ([email protected]). 

Kirjoittanut, Carita Törhönen