Edunvalvontatiimiin kuuluu kolme hallituksen jäsentä sekä edunvalvonnasta vastaava työntekijä.

Edunvalvontatiimiä johtaa tänä vuonna hallituksen varapuheenjohtaja Jenna Jourio. Tiimin vetämiseen kuuluu kokousten ajastaminen, asialistojen valmistelu ja kokousten vetäminen. Lisäksi tiimin vetäjä vastaa myös edunvalvonnan projektien etenemisestä. Tänä vuonna Edunvalvontatiimin vetäjä on myös vetänyt OPKU+-verkoston edunvalvontatiimiä, johon kuuluu opiskelijakuntia pääkaupunkiseudulta sekä Turusta ja Jyväskylästä.

Edunvalvontatiimin jäsenille jaetaan erilaisia vastuualueita, kuten opiskelijaedustat, (opiskelu)hyvinvointi, liikunta, koulutuspolitiikka, kaupunkivaikuttaminen ja edunvalvontaviestintä.

Opiskelijaedustajista vastaava hallituslainen ohjaa ja järjestää koulutuksia opiskelijaedustajille ja tekee Laurean kanssa paljon yhteistyötä. Esimerkiksi toinen tämän syksyn koulutuksista tehtiin yhdessä Laurean kanssa. Vastaava hallituslainen järjestää lisäksi joka syksy opiskelijaedustajahaun. Tänä vuonna opiskelijaedustajahaussa työstettiin paljon viestintäkampanjaa tavoitettavuuden lisäämiseksi.

Koulutuspolitiikasta vastaava edustaa koulutuksen johtoryhmässä sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmässä, joissa hän tuo opiskelijoiden näkökulmia esiin. Tänä syksynä koulutuspolitiikasta vastaavan työpöydällä on myös ollut Laurea oy:n hallituksen jäsenien tapaaminen ensi vuoden talousarvion valmisteluihin liittyen.

Hyvinvoinnista vastaava osallistuu säännöllisesti Laurean opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmän tapaamisiin. Työryhmään kuuluu Laurean opintopsykologit, YTHS:n edustajat, oppilaitospappien edustaja,erityisopettajat, opintotoimiston edustaja sekä edustaja Laurean jokaiselta kampukselta. Ryhmän puheenjohtajana toimii ohjauksesta ja opiskelijahyvinvoinnista vastaava johtaja.
Myös kaksi kertaa vuodessa uusille opiskelijoille järjestettävät Hyvinvointiapprot kuuluvat hyvinvointivastaavan työpöydälle. Tänä vuonna tammikuun ja elokuun approt jouduttiin järjestämään etänä, vuoden 2022 approt toivottavasti saadaan järjestettyä livenä kampuksilla!

Liikunnasta vastaava tekee yhteistyötä Zone-liikuntapalveluiden edustajien ja Laurean kanssa varmistaakseen mahdollisimman hyvät liikuntapalvelut opiskelijoille. Liikunnasta vastaava tekee myös paljon yhteistyötä OLL:n eli Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa ja osallistuu syksyisin OLL:n liittokokoukseen, jossa päätetään mm. liiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ensi vuodelle.

Kaupunkivaikuttamista tehdään pääkaupunkiseudulla World Student Capital ry:n kautta eli WSC:n kautta. WSC ajaa opiskelijoiden etua pääkaupunkiseudulla tekemällä yhteistyötä esim. HSL:n kanssa. WSC tekee vaikuttamistyötä suoraan kaupunginvaltuutettujen ja viranhaltijoiden kanssa. WSC:n lisäksi Laureamko tekee kaupunkivaikuttamista Porvoossa, Lohjalla ja Hyvinkäällä olemalla yhteydessä kunnan päättäjiin, sekä toteuttamalla esimerkiksi kuntavaaleihin liittyviä projekteja. Tänä syksynä on suunniteltu pitkälti aluevaaleista kertovaa viestintäkampanjaa. Lisäksi edunvalvontatiimi tekee vaikutustyötä HOASin kautta käymällä aktiivisesti keskustelua opiskelijoiden asumisen tilasta pääkaupunkiseudulla.

Lisäksi iso osa koko edunvalvontatiimin työtä on viestintä. Tiimissä on erikseen edunvalvonnan viestinnästä vastaava henkilö, joka kuuluu myös markkinointi ja viestintätiimiin, mutta koko edunvalvontatiimi tekee viestintää paljon. Tänä vuonna esimerkiksi kuntavaaleista, YTHS:stä ja opiskelijaedustajista on toteutettu isommat viestintäkampanjat.
Edunvalvontatiimi tapaa viikoittain useasti projektien ja muiden kokousten tiimoilta ja kuten monet muutkin Zoomin välityksellä. Vuosi on silti ollut tuottelias ja täynnä hauskoja hetkiä!

Jos sua pohdituttaa jokin edunvalvontatiimin tehtäviin liittyen, niin laita viestiä osoitteeseen [email protected]!