Laureamkon yksi kuntavaalitavoitteista on maksuton ehkäisy opiskelijoille ja alle 29-vuotiaille. Miksi? Maksuton ehkäisy vähentää epätoivottuja raskauksia, sekä se on osa laadukasta seksuaalikasvatusta. Laadukas seksuaalikasvatus edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja edistää tasa-arvoa.

Vuonna 2019 raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Suomessa 8 700 kappaletta eli noin 7,7 keskeytystä jokaista tuhatta hedelmällisessä iässä olevaa naista kohden kertoo THL. Suurin osa näistä keskeytyksistä tehtiin 20-24 vuotiaille. Usein syyt raskaudenkeskeytykseen ovat sosiaalisia, kuten opinnot, parisuhde tai ylipäänsä epävakaa elämäntilanne: “lapsi ei nyt sovi tähän elämäntilanteeseen”.

Maksuttoman ehkäisyn on todennetusti havaittu vähentävän suunnittelemattomia raskauksia, sekä raskaudenkeskeytyksiä. Yksi kampuskuntamme Vantaa toimii tässä hyvänä esimerkkinä. Vantaalla on vuodesta 2013 asti jaettu kokonaan maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille ja alle 25-vuotiaille ilmainen pitkäkestoinen ehkäisy, kuten hormonikierukka tai ehkäisykapseli. Raskaudenkeskeytyksien määrä väheni tuolloin Vantaalla jopa 36%, mutta vain alle 25 vuotiailla.

Maksuton ehkäisy on voi olla halvempi kunnalle kuin raskauden keskeytys. Yksi raskaudenkeskeytys maksaa arviolta 1500€ karkeasti arvioituna. Se sisältää kahden lääkärin lausunnon, itse raskaudenkeskeytyksen ja ehkäisyn keskeytyksen jälkeen. Pitkäkestoinen hormoniehkäisy, joka kestää 3-5 vuotta maksaa 150€ ja yhdistelmäehkäisypillerit vuodeksi n. 150€. Keskimääräisesti arvioiden yksi alle 29-vuotias tarvitsee pitkäkestoista ehkäisyä n. 15 vuotta. Yhden alle 29-vuotiaan ehkäisy maksaisi kunnalle siis 450€ eli alle ⅓ raskaudenkeskeytyksen hinnasta.

Maksuton ehkäisy maksaa itsensä takaisin niin rahallisesti, ennaltaehkäisemällä suunnittelemattomia raskauksia, aborttien tekemistä ja erityissairaanhoitoa, mutta myös inhimillisestä puolesta, sillä raskaudenkeskeytys saattaa olla hyvin raskas kokemus.

Miksi ehkäisyn tulisi olla maksutonta alle 29-vuotiaille ja opiskelijoille erikseen? Miksi ei vain alle 29-vuotiaille? Opiskelija ei aina ole nuori, eikä ehkäisy saisi olla kiinni taloudellisesta tilanteesta. Hinta on yksi peruste, minkä vuoksi ehkäisy tulisi tarjota pysyvästi, eikä vain ensimmäiseksi vuodeksi tai ensimmäiseksi 3 kuukaudeksi, kuten ehkäisypillereiden kohdalla usein on asetettu. Tässä korostuukin laadukkaan ehkäisyn antama tasa-arvo.

Kaikkien tulee olla oikeutettuja tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen, jonka kulmakivenä toimii kunnan puolesta hyvin hoidettu ehkäisyneuvonta .

 

Jenna Jourio
Kirjoittaja on Laureamkon hallituksen varapuheenjohtaja

 

Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-10276170

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/02/yhden-abortin-hinnalla-saa-vuodeksi-e-pillerit-kuudelle-miksi-ehkaisy-ei-ole

https://www.duodecimlehti.fi/duo15044

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/katiloliitto-alle-25-vuotiaille-maksuton-ehkaisy

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/raskaudenkeskeytys-eli-abortti

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset