Laureamko, yhdessä neljän muun opiskelijakunnan kanssa on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta hankkeeseen yhteisöllisyyden kehittämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Korona on vaikeuttanut merkittävästi opiskelijakuntien perustoimintaa muun muassa yhteisöllisyyden luojana opiskelijoiden ja korkeakoulun välillä, edunvalvontatyössä sekä yhtenä tärkeimpänä asiana opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. 

Opiskelijakunnat kannustavat opiskelijoita aktiiviseen ja valveutuneeseen kansalaisuuteen, mutta tarjoavat myös merkittävää tukea opintoja ja elämää vaikeuttavissa tilanteissa ja haasteissa. Vähentyneet kohtaamiset ja opiskelijoiden runsas etätyöskentely ovat aiheuttaneet opiskelijoille jo nyt suuren riskin syrjäytyä ja esimerkiksi lopettaa tai viivyttää opintojaan. Opiskelijakunnat tukevat opiskelijoita myös näissä tilanteissa, tarjoten vertaistukea ja neuvoja, yhdessä korkeakoulun kanssa. 

Tässä hankkeessa pyritään kehittämään etäaikaan entistä paremmin soveltuvia toimintamenetelmiä opiskelijoiden yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen korkeakoulussa. Digiloikka toteutui yhteiskunnassa koronan myötä, ja näin ollen myös opiskelijakuntien pitää tehdä sama loikka yhdessä koko korkeakouluyhteisönsä kanssa. 

Useat tutkimukset ja muut kerätyt aineistot puoltavat sitä, että mitä vahvempi osallisuuden tunne yhteisöön on, sitä paremmin yksittäinen henkilö voi yleisestikin. Me hankkeessa mukana olevat opiskelijakunnat tahdomme tarttua toimeen ja luoda yhdessä parempaa opiskelijan huomista. 

Hankkeessa mukana olevia opiskelijakuntia ovat: 

  • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako 
  • Haaga-Helian opiskelijakunta Helga 
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
  • Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO  
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko