Perinteiseen tapaan Laureamkon vuosijuhlilla 9.12. muistettiin kuluneena vuonna ansioituneita toimijoita. Lisäksi juhlassa kerrottiin opiskelijakunnan ansiomerkkien saajat, joita pystyi ehdottamaan avoimessa haussa aiemmin tänä vuonna.

Onnea kaikille palkituille!

Ansiomerkit
Kultaisen ansiomerkin sai tänä vuonna:

Jaana Akiola

Tämä henkilö on tukenut Laureamkon ohjaus- ja tuutorointityötä jo usean vuoden ajan. Opiskelijakunnan ja tämän Laurean henkilöstöön kuuluvan henkilön välinen yhteistyö on ollut rikasta ja toimintaa kehittävää sekä kattanut niin tuutoroinnin, hyvinvointiapprot kuin hyvinvointivaikuttamisekin. Yhteistyö on ollut Laureamkolla korvaamattoman arvokasta. Tämä henkilö on myös aina valmis kuuntelemaan opiskelijoita ja haluaa työssään edistää jokaisen opiskelijan hyvinvointia.

Hopeisen ansiomerkin sai:

Annika Sievinen

Annika on toiminut aktiivisena opiskelijakunnan kehittäjänä niin opintojensa aikana, alumnina kuin asiantuntijanakin. Hän on kehittänyt opiskelijakunnan toimintaa suuresti ja saamme kiittää häntä siitä, että Laureamkon tuutorointi kukoistaa ja vuosi vuodelta meillä on enemmän hakijoita tuutoreiksi. Tämä henkilö on myös suuri tuki kaikille hallituslaisille. Hän on aina valmis auttamaan ja tukemaan ja kohtaamaan nii hallituksen jäsenet kuin muutkin aktiivit ja opiskelijat inhimillisesti ymmärtäen. 

Miisa Tervala

Miisa toimi Laureamkon puheenjohtajana ensimmäisenä koronavuonna 2020. Maailmanlaajuinen pandemia tuli täysin puskista ja vaikutti kaikkeen opiskelijakunnan toimintaan. Hän johti hienosti hallituksen ja opiskelijakunnan läpi koronan ensimmäisistä haasteista asti. Hän on Laureamkon aktiiviuransa jälkeen edustanut Laureamkoa menestyksekkäästi eri luottamustehtävissä. Tämä henkilö on toiminut mm. SAMOKin hallituksen jäsenenä, Nyyti ry:n puheenjohtajana ja Allianssin varapuheenjohtajana. Hän on eri rooleissaan tuonut hienoa näkyvyyttä ja arvostusta Laureamkolle. Hän on aina valmis tarjoamaan osaamistaan ja verkostojaan Laureamkon hyväksi. Tämä henkilö on näyttänyt että Laureasta ja Laureamkosta voi ponnistaa pitkälle ja arvokkaisiin luottamustehtäviin.

Kunniakirjat
Vuoden kampustiimi

Otaniemi

Otaniemen kampustiimi koostui vuoden alussa suurimmaksi osaksi uusista  ja kokemattomista toimijoista, tästä huolimatta uusien toimijoiden täyttämä tiimi on konkarijäsentensä tukemana järjestänyt useamman menestyneen tapahtuman vuoden aikana ja tuoneet Laureamkon toimintaa näkyväksi kampuksen opiskelijoille.
Otaniemen kampustiimistä on tullut vuoden aikana erittäin vetovoimainen, minkä tiimi on hyvällä hengellään ja toiminnallaan saanut aikaiseksi.

Vuoden laureamkolainen

Elli Mauravaara

Elli on toiminut tukena monille uudemmille aktiivitoimijoille sekä uusille opiskelijoille.
Elli on aktiiviuransa aikana kehittänyt vankat perinteet omalla kampuksellaan, kuitenkin avoimesti muita kuunnellen.
Elli tukee ja tarjoaa muille mahdollisuuksia kokeilla siipiään, mutta pysyy taustalla valmiina ottamaan kiinni.
Elli levittää ympärilleen innostusta aktiivitoimintaa kohtaan ja kannustaa kaikkia lähtemään mukaan.
Elli kohtaa opiskelijat ja muut toimijat sydämmellisyydellä ja aidolla ystävyydellä.

Vuoden tuutori

Vilma Vuorinen

Vilma toimi vastuutuutorina aikana, jolloin tuutoreita oli todella vähän.
Vilma oli aina valmiina tarjoamaan apua muille tuutoreille ja tukemaan heitä.
Vilma oli valmis kantamaan vastuuta tuutoroinnista ja tapahtumien järjestämistä haastavinakin hetkinä.
Vilma otti erityisen paljon vastuuta tapahtumien järjestämisestä ja teki niistä laadukkaita ja kutsuvia uusille opiskelijoille.
Vilma otti uudet opiskelijat vastaan lämmöllä ja innostuksella.

Vuoden opiskelijaedustaja

Valtteri Luonsinen

Valtteri on vuoden aikana ollut aktiivinen opiskelijaedustaja, joka rohkeasti nostaa esiin opiskelijoiden näkökulmia estenomitutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä.

Valtteri on vuoden aikana kehittänyt argumentaatio- ja neuvottelutaitojaan sekä edustanut opiskelijoita myös valtakunnallisessa paneelikeskustelussa.