Perinteiseen tapaan Laureamkon vuosijuhlilla 10.12. muistettiin kuluneena vuonna ansioituneita toimijoita. Lisäksi juhlassa kerrottiin opiskelijakunnan ansiomerkkien saajat, joita pystyi ehdottamaan avoimessa haussa aiemmin tänä vuonna. Juhlassa paljastettiin myös stipendien saajat.

Onnea kaikille palkituille!

Ansiomerkit
Kultaisen ansiomerkin sai tänä vuonna:

Mari Lehtoruusu
Tiina Ranta
Taru Salovaara
Saana Simonen

Hopeisen ansiomerkin sai:

Jenni Hyvärinen

 

Kunniakirjat
Vuoden kampustiimi

Leppävaara

Leppävaaran kampustiimi on ansiokkaasti luonut hyvää ilmapiiriä ja näin ollen kasvattanut kampuksen yhteisöllisyyttä. He ovat muokanneet toimintatapojaan niin, että toiminta on ollut kaksikielistä, ja näin ollen myös kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen Laureamkon toimintaan on aidosti edistynyt.

Vuoden laurealainen

Virpi Rahikainen

”Virpi Rahikainen on jo vuosien ajan auttanut opiskelijakuntaa erinäisissä Laureamkon jäsenyyksiin liittyvissä tilanteissa, joissa on tarvittu pääsyä Laurean järjestelmiin. Hän joustaa tarvittaessa opiskelijakunnan aikatauluihin ja mahdollistaa tilanteiden nopean hoidon tarpeen vaatiessa. Erityisen suuri apu hänestä oli kuluvan vuoden edustajistovaaleissa.

Vuoden laureamkolainen

Johanna Koski

Johanna Koski on aktiivisella otteella auttanut opiskelijoita niin kampuksella kuin verkkoalustallamme. Johanna innostaa ja kannustaa muita positiivisella asenteella. Panostus opiskelijaedustaja- sekä kampustiimin toimintaan ja vilpitön halu auttaa muita näkyy hänen toiminnassaan.

Vuoden tuutori

Niko Salonen

”Niko kohtasi tuutoroinnin aikana erilaisia haasteita, mutta hän hoiti nämä tilanteet erinomaisesti ja esimerkillisesti. Hän on näkynyt positiivisesti opiskelijakunnalle sekä myös fukseille. Niko ei ole pelännyt ottaa vastuuta, kun vastuunkantajia on tarvittu.”

Vuoden opiskelijaedustaja

Noora Hanhivaara

Noora Hanhivaara on toiminut vuonna 2021 sosionomitutkinnon opiskelijaedustajana tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Vuoden aikana Noora on osallistunut aktiivisesti opiskelijaedustajien koulutuksiin ja tapaamisiin. Noora on ratkaisukeskeisellä työotteellaan pyrkinyt kehittämään Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutusta.

Vuoden alumni

Anni Suvisuo

Anni on toiminut aktiivisena jäsenenä Laureamkon alumnitoiminnan käynnistämisprojektitiimissä vuoden aikana. Hän edistää toiminnallaan Laureamkon alumnitoiminnan tunnettuutta valmistuneiden opiskelijoiden keskuudessa. Hän on aina valmis auttamaan opiskelijakuntaa vielä valmistumisensa jälkeenkin.

 

Stipendit
Poikkitieteellinen Pursiseura ry:n LOB-stipendi

Aino Vesterinen

Aino on ollut hyvän yhteishengen luoja, opiskelijakunnan ilosanoman välittäjä ja toiminnan kehittäjä jo useiden vuosien ajan. Hän on luonut kannustavaa ilmapiiriä opiskelijakulttuurista sekä osallistunut tapahtumiin niin järjestäjänä, auttajana kuin osallistujanakin aina hyvällä asenteella. Hän on kehittänyt opiskelijakulttuuria myös verkko-opiskelijoille, ollen korvaamaton apu verkkoalustan ja verkkotapahtumien kehittämistyössä.

 

Rehtorin palkinto

Silja Nurmi

Silja Nurmi on tehnyt pitkän uran Laureamkossa ja kehittänyt Laureamkon toimintaa niin Laurean sisällä kuin ulkopuolellakin. Silja on toiminut lähes kaikissa Laureamkon aktiivirooleissa täydellä sydämellään. Hän on tietämyksellään auttanut ja tukenut monia aktiiveja. Hän on aina valmis auttamaan opiskelijakuntaa tiukankin paikan sattuessa.”