Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti edustajiston vaalit 10.-11.11.2015. Vaaleissa

valittiin viisitoista (15) edustajaa sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2016.

Vaalien ääniharavaksi nousi Antti Lindblom ja suosituin vaaliliitto oli EsKot vertailuluvulla 179. Vaaleissa annettiin

448 ääntä ja äänestysprosentti nousi kaikkien aikojen ennätykseen (14,6 %).

Edustajistovaalien tuloksen näet tästä

 

Vaaliohjesäännön 23 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi

tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa

vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti.

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita ja kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita.

 

Petri Holopainen

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

petri.holopainen[a]laureamko.fi