Laureamkon edustajistovaalit ratkesivat keskiviikkona illalla. Vaaleissa annettiin 641 ääntä ja äänestysprosentti oli 22,6 %. Valituksi tuli viisitoista (15) edustajaa sekä viisitoista (15) varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2019. Vaalien äänestys järjestettiin sähköisesti 31.10.-7.11.2018.

Vaaleissa oli mukana 40 ehdokasta ja neljä vaaliliittoa: Ransut, La’SOTE, EsKot ja Index. Vaaliliitoista pienin oli Ransut, joilla oli listallaan vain yksi ehdokas. Muissa liitoissa ehdokkaita oli 12-14.

Kisa isojen vaaliliittojen välillä oli tasainen. Index, EsKot ja La’SOTE saivat kaikki läpi viisi varsinaista edustajistojäsentä. Äänimäärässä vaalivoiton otti La’SOTE 25,4 %:lla kaikista annetuista äänistä. Seuraavana oli Index, jolle ropisi 25,3 % äänistä, sen jälkeen EsKot 22,8 prosentilla ja viimeisenä Ransut 4 %. Tyhjiä ääniä annettiin poikkeuksellisen paljon. Vaaleissa pärjäsivät erityisen hyvin La’SOTE ja Index, jotka olivat ensimmäistä vuotta mukana vaaleissa. Kenties tämä enteilee muutosta edustajiston kannoissa ja Laureamkon toiminnassa?

Edustajistovaaleissa eniten ääniä sai vaaliliitto La’Sote, joka keräsi yhteen sosionomi- ja sairaanhoitaja-opiskelijoita eri kampuksilta. Sosionomiopiskelijoita valittiin edustajistoon seitsemän varsinaista tai varajäsentä ja sairaanhoitajaopiskelijoita viisi. Perinteiseen tapaan tradenomiopiskelijat olivat hyvin edustettuina valittujen joukossa esimerkiksi liiketalouden opiskelijoita valittiin kuusi varsinaiseksi tai varajäseneksi. Sen sijaan restonomeja että fysioterapeutiksi opiskelevia valittiin edustajistoon vain yksi. Heikoin edustus oli kuitenkin estenomiopiskelijoilla, joita ei ollut ainuttakaan ehdolla.

Eniten edustajistoon valittiin Leppävaaran kampuksella opiskelevia, mitä selittää kampuksen koko. Suurista kampuksista vähiten edustajapaikkoja sai Otaniemi. C-alueen kampuksista Hyvinkää oli vaalien menestyjä ja sieltä valittiin varsinaisia tai varajäseniä kaikkiaan viisi. Porvoon kampukselta ei valittu yhtään opiskelijaa edustajistoon ja ehdollakin oli vain yksi porvoolainen.

Suurimman henkilökohtaisen äänimäärän keräsi Ingrid Ramberg 41:lla äänellä. “Olin yllättynyt äänimäärästä, mutta auttamisen ilo ja muiden tukeminen kannatti. Haluaisin edustajistossa vaikuttaa opiskelijoiden osallisuuteen Laureamkossa ja Laureassa samalla lisäten yhteisöllisyyttä entisestään,” kommentoi Ingrid.

Juuri valitut edustajiston jäsenet ja varajäsenet pääsevät pian aloittamaan työskentelyn. Miltä tuleva vuosi siis näyttää?

Ainoa Ransu Riku Simola kommentoi varaedaattorin paikkaansa: “Haluan tehdä tuutoroinnista entistäkin vetovoimaisempaa ja kehittää Laurean ja Laureamkon välistä yhteistyötä lisää ohjauksen puolelta.”

La’SOTEn edustaja Laura Pöllänen kertoo, että he aikovat ensi vuonna tukea kampusten yhtenäistämistä ja tasavertaisuutta opetuksessa ja edunvalvonnassa. “Lisäksi haluamme edistää eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden huomiointia sekä tuoda soteopiskelijat lähemmäs päätösten tekoa”, Laura painottaa.

Indexin edustaja Maria Räsänen kiittää äänestäjiä ja kertoo, että Indexin edustajat aikovat saada jokaiselle kampukselle sopivat tilat opiskelijoiden ja yhdistysten käyttöön. “Aiomme myös keskittyä kurssien arvioinnin yhtenäistämiseen, erityisesti etätoteutusten osalta,” Maria jatkaa.

EsKojen edustaja Emmi Lintunen kiittää kaikkia äänestäjiä ja onnittelee muita vaaliliittoja: “Olemme ylpeitä, että luotatte liittoomme jo viidettä vuotta. Haluamme rakentaa Laureamkosta vahvaa yhteisöä, jossa jokainen uskaltaa toimia ja kasvaa. Lisäksi haluamme tukea ja mahdollistaa sen, että opiskelijan ääni kuuluu ja vaikuttaa niin meillä kuin Laureassakin.”

Jos edustajistotoiminnan seuraaminen kiinnostaa, liity Laureamkon edustajiston Facebook-ryhmään.