Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon edustajisto on hyväksynyt opiskelijakunnan kuntavaaliteemat kokouksessaan 8.2.2021. Opiskelijakunnan vaaliteemat ovat pääkaupunkiseudulla yhdenmukaiset World Student Capital ry:n kanssa. Porvoossa, Hyvinkäällä ja Lohjalla Laureamkolla on omat vaaliteemansa.

Laureamko tavoittelee opiskelijoiden osallistamista ja sujuvia palveluita kaikissa Laurea-ammattikorkeakoulun kampuskunnissa. Vaadimme panostuksia opiskelija-asumiseen, mielenterveyspalveluihin, julkiseen liikenteeseen sekä opiskelijoiden maksullisiin harjoitteluihin ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistämispalveluihin. Nämä panostukset ovat investointeja nuorten ja opiskelijoiden tulevaisuuteen, jotka lisäävät kuntien pito- ja vetovoimaa.

Voit lukea vaaliteemat alta:

 

Kuntavaaliteemat pääkaupunkiseudulla:

 

 1. Pääkaupunkiseudulle kaavoitetaan ja rakennetaan vähintään 600 uutta opiskelija-asuntoa vuosittain.
 2. Kunnallisten palveluiden kielellistä saavutettavuutta ja kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja työllistymispalveluita parannetaan.
 3. Mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta parannetaan ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lisätään.
 4. Julkista liikennettä kehittäessä kiinnitetään erityistä huomiota poikittaisliikenteen yhteyksien parantamiseen, edullisten kerta- ja kausilippujen mahdollistamiseen ja kaupunkipyöräverkoston laajentamiseen.

 

Kuntavaaliteemat Porvoossa, Hyvinkäällä ja Lohjalla

 

Nuorten ja Opiskelijoiden osallisuus

 • Nuoria ja opiskelijoita osallistetaan heitä koskevan päätöksenteon valmisteluvaiheessa
 • Osallistuvalla budjetoinnilla edistetään nuorten ja opiskelijoiden osallisuutta
 • Kunnat lisäävät palkallisia työ- ja harjoittelupaikkoja

Nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointipalvelut

 • Maksuton ehkäisy tarjotaan opiskelijoille ja alle 29-vuotiaille. Ehkäisytyypin valintaan tulee saada vaikuttaa, eikä sille aseteta määräaikaa.
 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä ja ensikontakti on saatava kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta.
 • Vaihto-opiskelijat huomioidaan kunnallisessa terveydenhuollossa tutkinto-opiskelijoiden siirtyessä YTHS:n piiriin.

Opiskelijahintaiset matkat alueen julkiseen liikenteeseen

 • Kaupungit panostavat laajaan, esteettömään ja ekologiseen julkiseen liikenteeseen.
 • Opiskelijoille on tarjottava opiskelijastatuksen perusteella 50% alennus kaikissa lipputyypeissä.