Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkolla on ilo esittää SAMOKin liittohallituksen vuoden 2019 puheenjohtajaksi omaa kasvattiaan SAMOKin tämän vuoden hallituslaista Saana Simosta!

Saana Simonen on toiminut vuonna 2017 Laureamkon hallituksen jäsenenä vastuullaan opiskeluhyvinvointi ja edunvalvontatiimin johtaminen. Saana osallistui aktiivisesti muun muassa kuntavaikuttamiseen ja opiskelijakunnan strategian uudistukseen. Hän myös muotoili Laurean hyvinvointipalveluita madaltaen opiskelijoiden kynnystä hakeutua palveluiden ääreen. Lisäksi Saana on kehittänyt Laureamkon ohjeistusta häirintään  puuttumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä opiskelijakunnassa että Laureassa.

Vuonna 2018 hän on vaikuttanut SAMOKin hallituksessa ja työskennellyt sosiaalipolitiikan ja YTHS-vaikuttamisen parissa. Saana opiskelee sosionomiksi ja hänen intohimonaan on ammattikorkeakouluopiskelijoiden asema edistäminen isojen yhteiskunnallisten muutosten edessä. Ensi vuoden tärkeimmäksi tavoitteeksi SAMOKissa Saana nostaa onnistuneen vaalivaikuttamisen, jonka rinnalla hän haluaa rakentaa mahdollistavan johtamisen kulttuuria.

Ensi vuosi on SAMOKille ja koko opiskelijakuntakentälle tärkeä vuosi, kun edessä on ainakin kahdet isot vaalit. SAMOKin tulee ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja tarjota ratkaisuja. Puheenjohtajana haluan varmistaa, että jokainen hallituksen jäsen pystyy toimimaan SAMOKissa parhaalla mahdollisella tavalla,” linjaa Saana.

Saanan aito kiinnostus valtakunnalliseen vaikuttamiseen ja hyvinvointityöhln näkyy myös vapaa-ajalla: Saana toimii muun muassa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hallituksen varajäsenenä. Sosiaalisessa mediassa Saanan voi nähdä ottavan kantaa hyvinvointikysymysten lisäksi yleisesti korkeakoulutusta koskettaviin kysymyksiin. Kannanotoilla Saana haluaa herättää keskustelua tärkeistä teemoista ja nostaa ammattikorkeakoulutuksen arvostusta yhteiskunnassa.

Olen vaikuttuneena seurannut Saanan kehittymistä valtakunnalliseksi edunvalvojaksi ja mielipidevaikuttajaksi. Hänellä on taito hahmottaa ja jäsentää sekä sanallistaa monimutkaisia asioita. Saanan pyyteetön perehtyminen asioihin, kyky visioida sekä rohkea vaikuttamisote ovat taitoja, joita valtakunnallisen järjestön puheenjohtajalta vaaditaan,” toteaa Laurean rehtori Jouni Koski.

 

Kampanjatiedot:

Ehdokas: Saana Simonen, 050 5175 212
Kampanjapäällikkö: Roope Kuivalainen,
050 5922 056 
[email protected]

Seuraa somessa:
Twitter & Instagram: @saanasimonen
Facebook: @saanaeveliinasimonen