Suomen hallitus on esittänyt eduskunnalle asumistukeen lisättävän osa-asunnon normin käyttöönottoa. Tämän käyttöönotto leikkaisi asumistukea 20% alle 20 neliön pienissä yksiöissä, kimppakämpissä tai soluasunnoista asuvilta, jos heidän oma osuutensa asunnosta vastaa alle 20 neliötä. Laureamko ei tue leikkauksia, jotka heikentävät opiskelijoiden toimeentuloa. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK on kirjoittanut asiasta kannanoton jota Laureamko tukee. Kannanotto luettavissa alta.

 

SAMOK: Hallituksen asumistukilakiesitys on täsmäleikkaus opiskelijoille – taas!

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on järkyttynyt hallituksen tämänpäiväisestä esityksestä eduskunnalle muuttaa asumistukilakia – ja leikata tukia nimenomaan taas opiskelijoilta.

Hallitus esittää vuokra-asuntojen niin sanotun osa-asunnon normin käyttöönottoa asumistuessa. Tämä normi leikkaisi asumistuesta pois 20 prosenttia kimppakämpissä, soluasunnoissa ja pienissä alle 20 neliön asunnoissa asuvilta.  Tuki alenisi tai päättyisi kokonaan  yli  12 000:lla asumistukea saavalla ja näistä yli 75 prosenttia on opiskelijoita.

“Meistä on täysin kestämätöntä, että suurimmat yksilötason leikkaukset kohdistuvat jälleen opiskelijoihin. Muutama kuukausi sitten tuli voimaan laki, joka leikkasi opintorahasta noin neljänneksen. Miten voi olla poliittisesti helpoin ratkaisu potkia aina opiskelijoita, jotka kantavat harteillaan koko tämän maan tulevaisuutta?”, penää  puheenjohtaja Anni Koivisto.

Kimppakämpät, soluasunnot ja pienet yksiöt ovat edullisin vaihtoehto sekä opiskelijalle ja yhteiskunnalle. Joka viides asumistukea saava opiskelija asuu kimppakämpässä täyttäen esitetyn osa-asuntonormin. Näiden edullisempien asumismuotojen tukien leikkaaminen kannustaa opiskelijoita muuttamaan kalliimpiin, suurempiin yksiöihin kohtuuhintaisten kimppakämppien ja pienten yksiöiden sijaan. Normin käyttöönotto siis lisäisi asumistukimenoja. Lakiesitys kääntyy näin  omaa tavoitettaan vastaan, johtuen ilmeisestikin puutteellisista vaikutusarvioinneista ja liian kiireisestä valmisteluaikataulusta.

“Pienituloisimpien joukossa opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jonka tulot ovat vuosien 2011–2018 aikana laskeneet hallituksen talouspolitiikan seurauksena. Tässäkin lakimuutoksessa muut pienituloiset ryhmät ovat oikeutettuja täydentämään leikattua asumistukeaan toimeentulotuella, mutta opiskelijat eivät. Lisäleikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon ei voida pitää millään tavalla perusteltuina, oikeudenmukaisina tai hyväksyttävinä”, SAMOKin sosiaalipolitiikasta vastaava hallituksen jäsen Jyri Niemi puuskahtaa.


Lisätietoja:
Anni Koivisto, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, [email protected]
Jyri Niemi, hallituksen jäsen, p. 050 389 1004, [email protected]
Antti Hallia, asiantuntija, p. 050 389 1011, [email protected]

Hallituksen esitys löytyy linkin takaa.