Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko hakee opiskelijaedustajaa Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Opiskelijaedustajaksi haetaan ensisijaisesti opiskelijaa, joka kykenee sitoutumaan edustamaan Laurean opiskelijoita koko kaksivuotiskaudeksi. Hakijan tulee olla Laurea-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija. Paikkaa voivat hakea myös opiskelijat, jotka valmistuvat kauden aikana. Hakuaika tehtävään on 11.4. – 14.5.2023.

Ammattikorkeakoulun hallituksen edustajana osallistut korkeakoulun vaikuttavimman toimielimen työskentelyyn tehden päätöksiä, jotka koskevat koko Laureaa ja kaikkia opiskelijoita. Hallitus päättää mm. strategiasta, talouden keskeisimmistä tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, valitsee ja erottaa rehtorin sekä hyväksyy johtosäännöt. Korkeakoulun hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja se kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Opiskelijaedustajien lisäksi hallituksessa istuvat henkilökunnan ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n omistajien edustajat.

Toivomme hakijalta: 
  • kykyä käsitellä laajoja asiakokonaisuuksia
  • hyviä kommunikointi- ja neuvottelutaitoja
  • kiinnostusta Laurean kehittämiseen sekä
  • halua opiskelijanäkökulman edistämiseen ja sitoutumista yhteistyöhön opiskelijakunta Laureamkon kanssa sekä tehtävään.

Valinnassa luetaan eduksi aiempi kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Laureamkolta saat koulutusta ja perehdytystä opiskelijaedustajana toimimiseen, sekä tukea opiskelijanäkökulman viemiseen. Tulet saamaan tukea niin opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntijalta kuin hallituksen puheenjohtajistolta.

Edustajan valintaprosessia varten opiskelijakunta perustaa erillisen valintatoimikunnan, joka käy läpi ehdokkaiden hakemukset sekä suorittaa ehdokashaastattelut. Ehdokashaastattelut järjestetään 17.5., jonka jälkeen valintatoimikunta tekee edustajistolle ehdotuksen tehtävään valittavasta ehdokkaasta.  Edustaja valitaan opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa. 

Hakijoilla on mahdollisuus tulla Tikkurilan kampuksella pidettävään valintakokoukseen 22.5. esittelemään itsensä ja vastaamaan edustajiston kysymyksiin. Mikäli hakija ei pääse paikanpäälle kokoukseen, on hänellä mahdollisuus olla yhteydessä kokoukseen joko etäyhteydellä tai lähettää erikseen oman esittelynsä esim. video- tai tekstimuodossa. Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen kokouksen käytännönjärjestelyihin, ole yhteydessä hyvissä ajoin yhteydessä edustajiston puheenjohtajaan, Janina Saaristoon, [email protected]. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous vahvistaa valinnan.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajana, lähetä avoin hakemuksesi osoitteeseen [email protected]  14.5. klo 18 mennessä. Kerro hakemuksessasi, millaista kokemusta sinulla on sekä miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään.

Lisätietoja:

Linda Lindgren, asiantuntija

044 287 7152, [email protected]