Laureamko ja opiskelijayhdistykset LASO ry, LATO ry, LARE ry ja Jenkins ry ovat mukana Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n koordinoimissa hiljaisissa mielenosoituksissa, joita järjestetään ympäri Suomea eri ammattikorkeakoulujen kampuksilla tänään 26.9. klo 12:00-14:00. Lisäksi tuemme kaikkia valtauksia ja mielenosoituksia eri oppilaitosten kampuksilla. 

Suomen hallituksen viime viikolla budjettiriihessä hyväksymä valtion budjetti on kylmää kyytiä opiskelijoiden toimeentulolle. Asumistuen leikkaukset ja opintorahan indeksijäädytykset heikentävät merkittävästi opintorahan ostovoimaa ja pakottavat opiskelijan tekemään entistä enemmän töitä opintojen ohella. 

Paikatakseen opintorahan ja asumistuen leikkauksista syntyvää aukkoa toimeentuloon, on hallitus valmistellut opintolainan takauksen nostamista, tehden opintotukikokonaisuudesta entistä lainapainotteisemman. Vastustamme tätä, sillä velkaantumisen ei tulisi olla ensisijainen keino riittävän tulotason takaamiseen.

Olemme huolissamme siitä, miten suunnitellut heikennykset vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin ja tämän kautta opiskelukykyyn. Jo nyt paine valmistua tavoiteajassa on kova. Moni opiskelija joutuu tekemään töitä opintojen ohella, jolloin työnteko vie aikaa suoraan opintoihin käytettävästä ajasta. Kaikki opiskelijat eivät myöskään pysty työskentelemään opintojen ohessa, eli etenkin heille kaikki toimeentulon leikkaukset ovat kriittisiä.

Vuoden 2021 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) kertoo, että 65.2 % opintojen ohella työssäkäyvistä teki töitä juuri opintojen rahoittamisen vuoksi ja 41.7 % oli kokenut uupumusta opiskeluissa viimeisen kuukauden aikana. Samassa tutkimuksessa nousi ilmi, että n. 17% korkeakouluopiskelijoista oli pelännyt ruuan loppumista ennen kuin saa rahaa ostaa lisää. Nämä tutkimustulokset antavat osviittaa siitä, mikä yhteys toimeentulolla ja sen vähäisellä määrällä on mielenterveyteen. 

Jaamme myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen esiin nostaman huolen korkeakoulujen rahoituksesta. Budjettiriihessä kaavaillut korkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin satsattavat 11,7 miljoonaa euroa eivät kata ammattikorkeakouluihin kohdistuvia vuosittaisia leikkauksia  

Me Laureamkossa ja opiskelijayhdistyksissä opiskelijayhdistykset LASOssa, LATOssa, LAREssa ja Jenkinsissä vaadimme, ettei opiskelijoiden toimeentuloon tehdä heikennyksiä. Opiskelijoiden elämään kohdistuvien leikkausten vaikutukset ovat kauaskantoisia niin opiskelijoiden hyvinvoinnin kuin heidän tulevaisuuden työkykykynsä kannalta. Tarvitsemme tulevaisuudessa eri alojen ammattilaisia, eikä heitä ole, jos jo opintojen aikana opiskelijat palavat loppuun!

Laurea-ammattikorkeakoulu opiskelijakunta Laureamkon puolesta 


Sanni Koivuluoma, hallituksen varapuheenjohtaja

[email protected]

Mirko Varpunen, hallituksen puheenjohtaja 

[email protected]

Janina Saaristo, edustajiston puheenjohtaja

[email protected]

 

Laurean Sosiaalialojen Opiskelijat LASO ry:n puolesta

Mio Kortelainen, puheenjohtaja

 

Laurean Tradenomiopiskelijat LATO ry:n puolesta 

Marko Hiljanen, varapuheenjohtaja

 

Laurean restonomiopiskelijayhistys LARE ry:n puolesta

Waltteri Jarva, puheenjohtaja

 

Laurean tietojenkäsittelyopiskelijat Jenkins ry:n puolesta

Niko Salonen, puheenjohtaja