Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit 8.-15.11.2017.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2018. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 8.11.-15.11.2017 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 17.10.2017 klo 16.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä asiamies, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton asiamies täyttää vaaliliiton muodostamislomakkeen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokasilmoittautumisen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan Tikkurilan toimistolle (Ratatie 22, kampustoimisto tai A303) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen [email protected] 17.10.2017 klo 16.00 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 31.10.2017 kello 12.00.

Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 6.11.2017 kello 10.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

 

Vaaliterveisin,

Linda Mellin

puheenjohtaja

keskusvaalilautakunta  

[email protected]

www.laureamko.fi