Laurea-ammattikorkeakoulu (myöhemmin Laurea) on juuri laatinut uuden, vuodelle 2020 asti ulottuvan strategian. Yhtenä strategian seitsemästä painopisteestä on yhteiskuntavastuullinen korkeakoulu. Tämän painopisteen alle mahtuu myös Laurean sekä ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon yhteinen huoli alueen alhaisesta äänestysaktiviisuudesta.

Laurea ja Laureamko ovat pohtineet yhdessä eri mahdollisuuksia äänestysaktiivisuuden nostamiseksi ammattikorkeakoulun kampusten sijaintikunnissa. Vuoden 2012 kuntavaaleissa keskimääräinen äänestysaktiivisuus kampuskuntien alueella oli 55,58 prosenttia, kun taas sitä edellisissä vaaleissa vuonna 2008 äänestysaktiivisuus oli vielä 59,12 prosenttia. Laurealla on kampukset Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Keravalla, Lohjalla ja Porvoossa.

”Sekä Laurealle että Laureamkolle on tärkeää kasvattaa yhteiskunnallisesti aktiivisia ja vaikuttavia laurealaisia. Huoli alhaisesta äänestysaktiivisuudesta on todellinen, ja ammattikorkeakoulu haluaakin herättää aiheesta keskustelua”, Laurea-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Jouni Koski sanoo.

Yhtenä vaihtoehtona Laurea on valmis tarjoamaan kampuksiaan pilottikokeiluna vuoden 2017 kuntavaaleissa mahdollisuuksien mukaan joko:
a) pysyvään tai kiertävään ennakkoäänestyskäyttöön
b) tai varsinaisena äänestyspaikkana.

”On tärkeää, että opiskelijatkin kävisivät aktiivisesti äänestämässä. Ammattikorkeakoulun puolella etenkin kuntavaaleissa pääsisi vaikuttamaan juuri siihen, mitä yliopistojen puolella Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) hoitaa. Mistään turhista vaaleista ei siis olisi kyse. Äänestämisen helpottamiseksi parhain vaihtoehto on tuoda äänestyspaikat ihmistä lähelle”, Laureamkon puheenjohtaja Anni Suvisuo huomauttaa.

Sekä Laurea että Laureamko haastavat kampuskunnat hyödyntämään ammattikorkeakoulutoimijoiden tarjoamaa mahdollisuutta.

 

Lisätiedot:

 

Jouni Koski                                                                                      Anni Suvisuo

toimitusjohtaja, rehtori                                                                 puheenjohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu                                                       Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
09 8868 7660                                                                                  044 2877 151
jouni.koski(at)laurea.fi                                                                  anni.suvisuo(at)laureamko.fi