Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko järjestää
edustajiston vaalit 4.9.-8.11.2023.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä
muodostamaan edustajisto vuodelle 2024. Edustajiston pääasiallinen toimintakieli on
suomi, mutta tarvittaessa käytetään englantia. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä
1.-8.11.2023 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2023-2024 tai syyslukukaudelle 2023 viimeistään 11.10.2023
klo 12.00 keskipäivällä. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15
ehdokasta. Ehdolle asettuvat voivat myös liittyä jo olemassa oleviin vaaliliittoihin. Jokaiselle
liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton
edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää
ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 21
ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan
perustamisilmoituksen. Ehdokaslomakkeet ja perustamisilmoitukset täytetään sähköisellä
lomakkeella viimeistään 11.10.2023 klo 12.00 keskipäivään mennessä. Ehdokaslomakkeelle pääset tästä linkistä.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 23.10.2023 klo 12.00.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon (lista äänioikeudellisista)
kokouksessaan 23.10.2023 klo 16:00. Vaaliluettelo on nähtävillä opiskelijakunnan
toimistolla Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksen B507-tilassa 23.10.2023
alkaen aina vaalien päättymiseen asti ainoastaan ennakkoon sopimalla. Sovi aika
laittamalla viestiä osoitteeseen [email protected].

Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle
osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 30.10.2023 klo 12.00
mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä
opiskelijakunnan toimistoilta, osoitteesta [email protected] sekä
opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin,
Carita Törhönen
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta

[email protected]
www.laureamko.fi