Laureamko ja Laurean johto tapaavat tasaisin väliajoin vaihtamaan kuulumisia ja suunnittelemaan yhteisiä asioita. Niin tehtiin myös 14.5., mutta tällä kertaa tapaaminen pidettiin poikkeuksellisesti etänä. Tapaamisiin osallistuu Laureasta rehtoraatti ja Laureamkosta työntekijät, hallitus sekä edustajiston puheenjohtajisto.

Tällä kertaa tapaamisen aiheet olivat vallitsevan poikkeustilan värittämiä. Laureamko nosti keskusteluun digituutoroinnin, kampustiimien kehittämisprojektin, Laureamkon strategiaprojektin sekä etäopiskelukyselyn tulokset. Laurea puolestaan halusi käsitellä syksyyn varautumista.

Laureamko esitteli tapaamisessa etäopiskelukyselyn tuloksia, joka toteutettiin opiskelijakuntien kattojärjestö SAMOKin luomalla kyselypohjalla. Kyselyn tulokset tulevat osaksi isompaa, koko Suomen laajuista julkaisua. Laureasta saatuja tuloksia ollaan kuitenkin päästy jo hyödyntämään. Esimerkiksi kirjastojen uloslainaus on osittain kyselyn tulosten ansiota, sillä monet opiskelijat olivat nostaneet sen esiin vastauksissaan. Kyselyssä korostui myös opiskelijoiden motivaation laskeminen poikkeustilan aikana, sekä lasten kotona hoitamisen vaikutukset opiskeluun.

Kampustiimien kehittäminen on Laureamkon ja Laurean yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa kampuksilla palvelemaan opiskelijoita paremmin. Päädyimme projektin muuttamiseen pidempiaikaiseksi hankkeeksi, jotta pystymme kehittämään pysyvämpiä ratkaisuja.

Digituutorointia on kehitelty jo viime vuonna, kun Laureamkolla oli harjoittelija tekemässä sille taustatyötä. Nyt syksyllä 2020 olisi vihdoin aika toteuttaa digituutoroinnin pilotointi. Laurea ja Laureamko haluavat panostaa verkko-opiskelijoiden ohjaukseen ja ryhmäyttämiseen, ja verkko-opiskelijoille itselleen halutaan tarjota mahdollisuutta toimia tuutorina verkossa. Mikäli juuri sinua kiinnostaisi digituutorointi, niin vielä ei ole liian myöhäistä ilmoittautua mukaan.

Syksyyn varautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä voikin lukea suoraan Laurean tiedotteista. Erityistoimet tulevat vaikuttamaan myös Laureamkon toimintaan, mutta aikainen tiedonsaanti helpottaa varautumista ja toiminnan suunnittelua. Opiskelijakunnan ja korkeakoulun sujuva yhteistyö onkin elintärkeää toiminnan onnistumiselle.

Kirjoittanut: Miisa Tervala, hallituksen puheenjohtaja