Edustajisto kokousti jälleen kerran 10.11.20., Zoom-etäyhteydellä. Vuorossa oli syyskokous, eli kolmas sääntömääräinen kokous, joka edustajiston tulee pitää kuluvan kauden aikana. Syyskokous on yksi sääntömääräisistä ja tärkeimmistä kokouksista, sillä kokouksessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat tulevan vuoden tai vuosien toimintaan.

Vuotuisia syyskokouksen aiheita ovat

  • Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan valitseminen
  • Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
  • Seuraavan vuoden kokouspalkkioiden sekä luottamushenkilöiden palkkioiden vahvistaminen
  • Tilin- ja toiminnantarkastajien valinta tulevalle vuodelle

Aivan kuten jokaisessa edustajiston kokouksessa alkuun varmistettiin, että kokous on laillinen ja päätäntävaltainen. Edustajiston varsinaisten jäsenten lisäksi oli hienoa nähdä, että kokousta oli seuraamassa myös tulevan kauden edustajiston jäseniä. Tämä oli täysin sallittua, sillä kaikilla Laureamkon jäsenillä on läsnäolo-oikeus kaikissa edustajiston kokouksissa. Kokouksen alkuun oli muitakin jokaisessa kokouksessa toistuvia esityslistan kohtia, jotka sujuivat luontevasti kokeneelta edustajistolta. Esityslistan edetessä, edustajisto pääsi tekemään päätöksiä.

Tutkintolautakunnan jäseniksi valittiin, hakemusten perusteella, Rikhard Hautala (varsinainen) ja Janne Lohilahti (vara). Onnea valituille! Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, kun edustajiston oli tehnyt siihen mieluisensa lisäyksen. Talousarvio hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Tulevan vuoden kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot, sekä tilin- ja toiminnantarkastajien valinta tehtiin myös valmiin päätösesityksen mukaisesti. Poikkeavasti syyskokouksessa oli myös hyväksyttävänä opiskelijakunnan kannat OLL:n liittokokoukseen sekä tärkeä strategialuonnos tulevalle strategiakaudelle.

Strategiakausi on kolme vuotinen Laureamkon opiskelijakunnalla ja tämän vuoksi edustajiston tuli hyväksyä strategiaprojektiimin luoma strategialuonnos. Tällä kertaa strategiaa olivat luomassa edustajiston ja hallituksen puheenjohtajiston, sekä toiminnanjohtajan lisäksi ulkopuolinen konsultti. Yhden edustajiston tekemän lisäyksen jälkeen, edustajisto hyväksyi strategian, johon tehdään vielä graafinen ilme ja sen jälkeen julkaistaan kaikkien nähtäville. Vuosien 2021–2023 strategian kärkiä ovat houkutteleva jäsenyys, verkossa tukena ja yhteisönä, innokkaat aktiivit, sekä vahvistuva rahoitus.

Päätösten jälkeen loppukokous, eli muut esille tulevat asiat (META) sekä ilmoitusasiat ja kokouksen päättäminen sujuivat rutiininomaisesti. Syyskokous oli vuoden 2020 edustajiston viimeinen kokous. Seuraavan kerran kun edustajisto kokoontuu järjestäytymiskokouksessa (16.11.20) on äänioikeutettuina vuoden 2021 edustajisto.Edustajisto 2020 kiittää kuluneesta kaudesta sekä annetusta luottamuksesta!

Kirjoittanut Liisa Niinivirta