”Kuntavaalit ovat nyt takana ja kuntavaikuttamisesta vastaavalla hallituksen jäsenellä on riittänyt puuhattavaa viimeisten kuukausien aikana. Tässä tehtävässä on todella päässyt vaikuttamaan siihen minkä itse koen tärkeäksi. Opiskelijoiden edunvalvontaa on tehty monella tasolla ja monin eri keinoin. World Student Capital -verkoston yhteistyön kautta opiskelijoiden ääni on saatu kuuluville niin valtuustoihin, kahvipöytäkeskusteluihin kuin sosiaaliseen mediaankin.

Äänestäminen luo kivijalan demokratialle ja vaalien alla kannustimme opiskelijoita äänestämään muun muassa kolmiosaisella videosarjalla, jossa kunnanvaltuuston päätöksenteon erityisesti opiskelijoita koskevia osa-alueita avattiin teemoittain. Videoiden teko oli aivan mielettömän hauskaa ja kaikki osallistuneet pääsivät vaikuttamaan videoiden sisältöön. Videoiden lisäksi järjestimme kaikilla Laurean kampuksilla vaalitorit ja Leppävaaran kampuksella myös vaalipaneelin.

Seuraavaksi edessä on kuntapoliittisen ohjelman päivitys ja pystyn keskittymään myös muihin projekteihin. Tästä esimerkkinä koulutuksen kehittämisprojekti, jossa yhdessä Laurean kanssa teemme kampanjan työn opinnollistamisesta (Topi), joka on erinomainen keino hankkia osaaminen oman työn kautta. Nyt pääsen paneutumaan myös opiskelijaedustajat-projektin kehitystyölle.

Kevät on mennyt vauhdilla; olen saanut hallitustyöstä runsaasti kokemusta ja ammatillista kasvua. Paljon on riittänyt tekemistä ja paljon on vielä edessä, kun tekeminen on mielekästä ja siihen suhtautuu positiivisesti, voi kokea onnellisuutta pelkästä tekemisen ilosta. Haasteiden kohtaaminen ja itsensä ylittäminen tuovat varmuutta, josta on suuri etu myös tulevassa elämässä. Tästä on hyvä jatkaa kohti alati lähestyvää kesää!”

Juha Rautiainen

hallituksen jäsen

kuntavaikuttaminen, opiskelijaedustajat