Ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua valvoo valtakunnallisesti Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. Aloin miettiä miksi on tärkeää, että SAMOK on olemassa? Miksi on tärkeää, että on olemassa liitto, joka valvoo opiskelijoiden etuja? Miksi kannattaa kuulua opiskelijakuntaan? Miksi opiskelijoiden etuja tulee valvoa? Mitä opiskelijoiden edunvalvonta oikeastaan edes on?

Edunvalvonta tarkoittaa sanan mukaisesti etujen valvomista. Yleensä se mielletään työpaikkojen ja työntekijöiden asiaksi. Yleisestä käsityksestä poiketen myös opiskelijoiden etuja tulee valvoa. Kuka kissan hännän nostaa, ellei kissa itse?

Opiskelijoiden edunvalvonta on monelle opiskelijallekin hyvin vieras ja tuntematon asia. Monesti opiskelija ajattelee, että minullahan on asiat hyvin, en tarvitse edunvalvontaa. Mutta onko näin? Onko opiskelijoilla aina ollut asiat niin hyvin kuin nyt?

Ammattikorkeakouluissa vaikuttavat opiskelijakunnat tekevät edunvalvontatyötä korkeakoulu- ja maakuntatasoisesti. SAMOKia tarvitaan, jotta opiskelijoiden etuja valvottaisiin myös valtakunnallisesti. Monet opiskelijoitakin koskettavat asiat päätetään valtakunnan tasolla. Tästä hyvä esimerkki on opintotuen määrä: opintotuen määrä päätetään valtakunnallisesti ja siihen on hyvin vaikea yhden yksittäisen opiskelijakunnan vaikuttaa. Tähän tarvitaan valtakunnallista liittoa. SAMOK edustaa kaikkia Suomen opiskelijakuntia ja siten kaikkia Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoita. Liitto neuvottelee ja lobbaa asioita muun muassa kansanedustajille ja virkamiehille. Ilman SAMOKia jokaisen opiskelijakunnan tulisi tehdä tämä työ erikseen. Tämä johtaisi siihen, että opiskelijoiden edunvalvonta olisi hajanaista ja opiskelijat olisivat eriarvoisessa asemassa ympäri Suomen.

Opiskelijakuntaan ja sitä kautta SAMOKiin kuulumalla tukee tätä tärkeää edunvalvontatyötä. Mitä enemmän opiskelijoita opiskelijakuntiin kuuluu, sitä vaikuttavampaa edunvalvontaa opiskelijoiden eteen voidaan tehdä. Sitä paremmat mahdollisuudet on opiskelijoiden saada äänensä kuuluviin.

Näiden syiden vuoksi SAMOKiin tarvitaan henkilöitä joiden sydän sykkii opiskelijoiden edunvalvonnalle. SAMOK ja koko Suomen opiskelijat tarvitsevat ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään töitä opiskelijoiden edunvalvonnan eteen. Kaikissa opiskelijakunnissa on ihmisiä, jotka tekevät todella arvokasta työtä opiskelijoiden eteen, mutta heitä tarvitaan myös valtakunnallisesti.

 

 

 

Silja Nurmi

Kirjoittaja on Laureamkon hallituksen jäsen 2018 ja ehdolla SAMOKin hallitukseen vuodelle 2019