Suuri osa opiskelijoista viettää ainakin osan kesälomastaan töissä. Monelle työnteko on välttämätöntä taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta palkan lisäksi työstä on mahdollista saada opintopisteitä. Tiedätkö sinä, miten tämä käytännössä tapahtuu Laureassa?

Työn opinnollistamisen (TOPI) käytännöt vaihtelevat huomattavasti koulutusaloittain. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla tehdystä työstä voi hakea opintopisteitä ainoastaan, mikäli työsopimukseen on kirjattu omaa tutkintoa vastaava tehtävänimike. Kannattaa siis tutustua oman alan ohjeistuksiin ja kysyä tarvittaessa lisäohjeita omalta opettajatuutorilta. Protokollan mukaisesti työn opinnollistamisen aikeesta tulee keskustella etukäteen opettajatuutorin tai opintopäällikön kanssa, mutta mikäli et ole tätä tehnyt, kannattaa kuitenkin selvittää olisiko mahdollista hakea opintopisteitä toista kautta.

Koska kaikkien alojen tarkemmat käytänteet eivät ole itselläni täydellisesti hallussa, kerron asiasta oman esimerkin kautta. Opiskelen sairaanhoitajaksi ja sairaanhoitajan sijaisuuteen vaaditaan vähintään 140 opintopistettä. Osa työpaikoista vaatii opiskelijalta 180 op sairaanhoitajan sijaisuuteen, kuten erikoissairaanhoito ja myös oma kesätyöpaikkani, Helsingin kaupungin kotisairaala.

Koska tiesin jo talvella kesäsijaisuudestani, kerroin opettajatuutorilleni aikovani tehdä loput moduulin 5 harjoittelusta sairaanhoitajan sijaisuudessa. Keskustelimme asiasta HOPS-keskustelussa. Työn opinnollistaminen vaatii omalla kohdallani työsopimuksen, jossa tehtävänimikkeenä on sairaanhoitaja, työtuntien toteumat kesältä ja kirjallisen reflektoinnin oman ammattillisen osaamisen kehittymisestä sijaisuuden aikana. Työ on ollut opettavaista ja haastanut minua aivan eri tavalla kuin aiemmat harjoittelut, sillä kotisairaalassa työskennellään itsenäisesti ja omaan arviointikykyyn luottaminen on kasvanut sijaisuuden aikana valtavasti.

Itselleni tämä vaihtoehto on sopinut paremmin kuin hyvin. Taloudellinen tilanne on edellyttänyt työn tekemistä kesäaikaan, mutta samalla on saanut edistettyä viimeisillään olevia opintoja. Sijaisuudesta saatavien opintopisteiden ansiosta syksylle ei omalla kohdallani jää lainkaan harjoittelua, vaan saan keskittyä opinnäytetyön viimeistelyyn. Suosittelen siis lämpimästä tutustumaan tähän vaihtoehtoon.

Mukavia viimeisiä lomahetkiä ja tavataan jälleen syksyllä!