Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi 16.6.2017 kannanoton, jossa he toteavat ammattikorkeakoulutuksen olevan väylä nuorille parantaa hyvinvointiaan ja työllistymistään. He myös toteavat, että erilaiset opiskelijavalintamenetelmät auttavan eritaustaisten opiskelijoiden huomioimisen. Alla koko kannanotto:

Lyhytnäköinen koulutuspolitiikka kaventaa nuorten vaihtoehtoja

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat huolissaan suomalaisten nuorten hyvinvoinnista ja työllistymisestä. 20–24-vuotiaista jo lähes viidennes on täysin työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella. Ongelma koskettaa enemmän miehiä, joista 21 prosenttia ei opiskele tai työskentele. Naisissa osuus on 15 prosenttia ikäryhmästä.

Nuorten hyvinvoinnin romahtamisen uhka on otettava vakavasti. Tutkimusten mukaan huono-osaisuus jakaantuu alueellisesti. Esimerkiksi Kainuussa ja Kymenlaaksossa nuorten itsemurhakuolleisuus on korkealla. Jokaisen opiskelumahdollisuudet tulisi turvata työelämään siirtymiseen asti.

“Ammattikorkeakouluilla on merkittävä tehtävä paitsi osaavan työvoiman kouluttamisessa, myös nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen tukijana omilla alueillaan. Tätä on hyvä pohtia, kun Suomeen rakennetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota vuodelle 2030”, sanoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, Arenen, puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola.

Ammattikorkeakoulujen teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opetusmenetelmät auttavat nuoria löytämään vahvuutensa. Tällä on valtava merkitys itsetunnon kehittymisessä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

”Korkeakoulutus ei saa olla poissuljettu vaihtoehto niiltä, joille opiskelu ei ole itsestäänselvyys. Ammattikorkeakouluissa käytännönläheiset työelämäprojektit ja monipuoliset opiskelijavalintamenetelmät ovat mahdollistaneet erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden huomioimisen,” Varmola muistuttaa.

Korkeakoulutuksen ja kouluttautumismahdollisuuksien kehittämisen kärjessä on oltava ajatus siitä, että nuorilla on oltava valittavissaan mahdollisimman laaja vaihtoehtojen kirjo.

”Ammattikorkeakoulujen kehittäminen ja niiden verkostoon satsaaminen on kauaskatseista koulutuspolitiikkaa. Nuorten mahdollisuuksia hakeutua korkeakouluopintoihin on parannettava panostamalla lisäresursseja ammattikorkeakoulutukseen”, Tapio Varmola sanoo.