Opiskelijakunnat Helga, HUMAKO, Laureamko, METKA ja TUO eivät kannata hallituksen esitystä alueellisesta opintolainahyvityksen kokeilua. Vaikka hallituksen esitys voi osittain elävöittää kokeiluun valikoituneita kuntia ja vahvistaa kokeiluun valikoituneiden opiskelijoiden taloutta, se kohtelee eri oppilaitoksissa opiskelevia ja eri aloja opiskelevia opiskelijoita epätasa-arvoisesti eikä paranna opiskeluajan toimeentuloa. 

Mielestämme alueellinen kokeilu opintolainahyvityksestä asettaa eri alojen ja eri oppilaitoksissa opiskelevat henkilöt eriarvoiseen asemaan keskenään. Esityksessä nostetaan esiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan työntekijäpula. Esityksessä ei pyritä noudattamaan paremmin opintotukilaissa tarkoitetun lain henkeä siitä, että opintotukijärjestelmän tarkoitus on turvata opiskelijoiden toimeentulo.

Opintolaina on työnteon ohella tällä hetkellä ainoa vaihtoehto rahoittaa opiskeluaikaa, koska monissa korkeakoulukaupungeissa valtaosan opintorahan ja asumisen tukemiseen tarkoitetun yleisen asumistuen määrästä syö korkea vuokrataso. Ongelma korostuu etenkin pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kaupungeissa, joissa yleinen vuokrataso on muutoinkin korkeampi. Opintolainahyvitys ei paranna opiskelijoiden taloudellista asemaa, kuin vasta työllistyessä valmistumisen jälkeen.

On ongelmallista, että esityksen oikeus opintolainan hyvitykseen on rajattu niille, jotka asuvat kokeilukunnissa, mutta työnteko alueella ei ole yhtenä kriteerinä hyvityksen saamiseksi. Tällöin kokeilun vaikutuksia alueelliseen työvoimapulaan voi pitää hieman kiistanalaisena.

Lisäksi lakiehdotuksen arpaperiaate alueellisen opintolainahyvityksen saamiseksi on ongelmallinen, sillä se jälleen kerran asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Ymmärrämme, että kokeilun ja tutkimuksen nimissä tulee valita kokeiluun pääsevät opiskelijat satunnaisesti, mutta periaate tulee väistämättä jättämään ulkopuolelle opiskelijoita, jotka olisivat saattaneet olla kiinnostuneita opintolainahyvityksen hakemisesta. 

Lakiehdotusta voidaan pitää alttiina myös hyväksikäytölle, sillä henkilö voi esimerkiksi muuttaa henkikirjoituspaikkansa kokeilukunnassa asuvan sukulaisensa luokse ja silti itse asua sekä työskennellä muualla hyötyen kuitenkin alueellisesta opintolainahyvityksestä.

Kiitämme, että hallitus haluaa edistää opiskelijoiden asemaa, mutta mikäli haluttaisiin löytää aidosti opiskelijoiden asemaa ja toimeentuloa parantavia ratkaisuja, ei alueellinen opintolainahyvitys ole osa ratkaisua. 

Pelkäämme, ettei alueellisen opintolainahyvityksen esitys tule saavuttamaan haluttuja tavoitteita. Lausuimme yhdessä allekirjoittaneiden opiskelijakuntien kanssa kommenttikierroksella olevaa luonnosta lakiesitystä, joka sulkeutui 16.9.2022.

 

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan puolesta,
Diana Murashkina
[email protected]

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn puolesta,
Sini Riihimäki
[email protected]

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon puolesta,
Suvi Nieminen
[email protected]

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA puolesta,
Valtteri Siljander
[email protected]

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn puolesta,
Matias Sillanmäki
[email protected]