Äänestysprosentin nostaminen on jatkuvasti puheenaiheena politiikassa. Äänestyspaikkojen sijoittaminen korkeakoulukampuksille on konkreettinen teko, jolla kunnat voivat tukea nuorten ja opiskelijoiden äänestysaktiivisuutta.

Kuntavaalien äänestysprosentti on puhuttanut jo vuosia, mutta kaikista ihmisryhmistä nuorten äänestyskäyttäytyminen on huolestuttavinta. Vain kolmasosa nuorista äänesti viime kuntavaaleissa. Jos äänestysaktiivisuuden nostamista pidetään tavoiteltavana, on syytä panostaa niihin ryhmiin, jotka ovat tällä hetkellä vaaliuurnilla aliedustettuja. Nuorten äänestämistä pitää siis tukea.

Helpottamalla opiskelijoiden äänestämistä tuetaan myös nuorten äänestysaktiivisuutta. Pääkaupunkiseudun kunnissa asuu poikkeuksellisen paljon opiskelijoita, joista monet ovat myös nuoria. Edustuksellisessa demokratiassa on tärkeää, että kunnan- ja kaupunginvaltuustojen kokoonpanot heijastavat kuntien asukasryhmiä. Harva opiskelija tai nuori lähtee itse ehdolle vaaleissa, joten äänestäminen on heille konkreettisin tapa vaikuttaa asuinkuntansa päätöksentekoon. 

Yksi ratkaisu ongelmaan on äänestyspaikkojen järjestäminen kampuksille. Yhdellä kampuksella käy päivittäin parhaimmillaan tuhansia opiskelijoita. Äänestyspaikka korkeakoulukampuksella on looginen ratkaisu, mikäli tavoite on nostaa äänestysaktiivisuutta. Erityisesti kampuksen ennakkoäänestyspaikkana toimiminen motivoisi monia opiskelijoita äänestämään luentojen ohella.

Korkeakouluissa opiskelee myös paljon kansainvälisiä opiskelijoita, joista harva tietää, että heillä on oikeus äänestää Suomen kuntavaaleissa. Äänestyspaikat kampuksien yhteydessä nostaisi opiskelijoiden tietoutta vaaleista, ja voisi myös kannustaa opiskelijayhteisöjä yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

On turha puhua nuorten ja opiskelijoiden osallistamisesta päätöksentekoon, mikäli asian eteen ei olla valmiita tekemään konkreettisia tekoja.

Tämän kannanoton ovat allekirjoittaneet:

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Laurea-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Arcada studerandekår – ASK