Kampanjointiohje vaaliliitoille ja ehdokkaille

Edustajistovaalin kampanjoinnissa tulee noudattaa hyviä tapoja sekä Laureamkon voimassa olevaa vaaliohjesääntöä ja tätä kampanjointiohjetta. Opiskelijakunta julkaisee ehdokkaiden yhteistä markkinointimateriaalia internetsivuillaan, julisteissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kaiken virallisen opiskelijakunnan materiaalin hyväksyy keskusvaalilautakunta.

Tätä materiaalia varten kaikkia vaaliliittojen edustajia pyydetään lähettämään kasvokuvat kaikista vaaliliittonsa ehdokkaista. Kasvokuvat tulee toimittaa jpeg-, bmp- tai png-muodossa. Kuvien tulee olla otettuja valkoista taustaa vasten. Kuvat toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen [email protected] viimeistään 4.10.2020 klo 23:59 mennessä.

Huomioitavaa kampanjoinnissa:

 •  Vaaliliitot voivat luoda itselleen sivun tai tapahtuman eri somekanaviin ja näissä mainostaa itseään ja ehdokkaitaan
 •  Vaaliliitot ja -renkaat voivat teettää omista ehdokkaistaan julisteita ja muuta markkinointimateriaalia, jota saa asettaa näkyville Laurean ohjeistusten ja käytänteiden mukaisesti
 •  Vaaliliitto on vastuussa ehdokkaidensa kampanjoinnista
  • Mikäli ehdokas käyttäytyy esim. Laureamkon sääntöjen vastaisesti tai rikkoo näitä kampanjointiohjeita, koko vaaliliitto on näistä vastuussa
 • Näiden ohjeiden lisäksi tulee noudattaa Laureamkon sääntöjä, vaaliohjesääntöä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä
  • Säännöt ja vaaliohjesäännön löytää Laureamkon nettisivuilta
 • Kampanjointi tulee suorittaa täysin hyvän maun rajoissa ketään loukkaamatta tai syrjimättä
 • Laureamkon tiloja, resursseja tai viestintäkanavia ei saa käyttää yksittäisen ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan kampanjoinnissa
  • Ei sallittu: Esimerkiksi Laureamkon paita ei saa olla päällä ehdokaskuvissa / Kampustiimi ei voi markkinoida omilla viestintäkanavillaan pelkästää omia tiimin jäseniään
  •  Sallittu: Mahdollisesta Laureamko-urastaan saa kertoa ehdokasesittelyssä / Kampustiimi voi markkinoida omilla viestintäkanavillaan oman kampuksensa ehdokkaita
 • Tämän ohjeistuksen noudattamista valvoo keskusvaalilautakunta
  • Mikäli huomaat ohjeistuksen vastaista käytöstä, ilmoitathan asiasta keskusvaalilautakunnalle, älä pui väärinkäytöstä sosiaalisessa mediassa

Kaikissa kampanjointiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä keskusvaalilautakuntaan. Muistakaa, että te teette näistä vaaleista onnistuneet!