Hakukuulutus: Haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan.

Haetaan tutkintolautakuntaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä. Hakuaika tehtävään on 29.11. – 5.12.2016. Opiskelijajäsenten toimikausi tutkintolautakunnassa on yksi vuosi ja toimikausi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017.

Tutkintolautakunnan asettamisesta, jäsenistä ja tehtävästä määrää ammattikorkeakoululain 19 pykälä. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten oikaisuvaatimukset. Lisää tietoa tutkintolautakunnasta täältä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan tutkintolautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Halloped.fi-palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi-sivustolle.

Lisätietoa antaa

Jari Nuutinen
asiantuntija
[email protected]
044 2877 154

Hakukuulutus: haetaan kolmea varajäsentä Laurea-ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaa.

Haetaan opintotukilautakuntaan Kolmea varajäsentä. Hakuaika tehtävään on 29.11. – 5.12.2016. Opintotukilautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2017.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Toivomme hakijoilta tuntemusta opintotukiasioissa, aitoa kiinnostusta opiskelijan toimeentuloa kohtaan ja innokasta otetta. Hakemus täytetään Halloped.fi -palvelussa.

Opintotukilautakunnan tehtävänä on:

1. Seurata opintojen edistymistä
2. arvioida oikeus tukiajan pidennykseen
3. määritellä kesäopintojen riittävä laajuus ja
4. antaa Kelalle näitä koskevia sitovia lausuntoja.

Lisätietoja voitte tiedustella Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunna edustajiston puheenjohtaja Minnamari Eerolalta tai opiskelijakunnan asiantuntija Jari Nuutiselta. Halloped.fi -palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi -sivustolle.