Hakukuulutus: Varsinaisen opiskelijajäsenen valinta Laurea-ammattikorkeakoulun Opintotukilautakuntaan

Haetaan opintotukilautakuntaan yhtä varsinaista jäsentä. Hakuaika tehtävään on 27.9. – 9.10.2016. Opintotukilautakunnan opiskelijajäsenen nimeäminen tehdään edustajiston kokouksessa 10.10.2016, jolloin hakijoilla on mahdollisuus tulla kokoukseen esittäytymään. Opintotukilautakunnan toimikausi päättyy 31.7.2017. Ensimmäinen kokous johon varsinaisen jäsenen toivotaan osallistuvan on 11.10.2016, kokous järjestetään tikkurilassa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Toivomme hakijoilta tuntemusta opintotukiasioissa, aitoa kiinnostusta opiskelijan toimeentuloa kohtaan ja innokasta otetta. Hakemus täytetään Halloped.fi -palvelussa.

Opintotukilautakunnan tehtävänä on:

  1. Seurata opintojen edistymistä
  2. arvioida oikeus tukiajan pidennykseen
  3. määritellä kesäopintojen riittävä laajuus ja
  4. antaa Kelalle näitä koskevia sitovia lausuntoja.

 

Lisätietoja voitte tiedustella Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunna edustajiston puheenjohtaja Minnamari Eerolalta tai opiskelijakunnan asiantuntija Jari Nuutiselta. Halloped.fi -palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi -sivustolle.

 

Minnamari Eerola

[email protected]

+358 44 2877 150

 

Jari Nuutinen

[email protected]

+358 44 2877 154