Vaaliliitto Punainen Sydän on demariopiskelijoista muodostuva vaaliliitto, jonka arvot pohjautuvat tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Meille on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, toimiviin palveluihin ja riittävään toimeentuloon, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella. Kannamme erityistä huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Pandemia-ajasta toipumisessa erityisen tärkeää Laureamkossa on panostaa korona-ajan jälkihuoltoon. Erityisesti korona-aikana aloittaneet opiskelijat tulee ottaa huomioon, kun palataan normaaliin ja Laureamkon tapahtumia ja muuta toimintaa markkinoidaan. Pysyäkseen toimintakykyisenä Laureamko tarvitsee panostuksia tuoreempien opiskelijoiden sitouttamisessa opiskelijayhteisöön.

Etätapahtumilla sitoutuminen opiskelijayhteisöön ei ole toiminut samalla tavalla kuin lähitapahtumissa tai pahimmassa tapauksessa edes etätapahtumista ei ole saatu tietoa, jotta opiskelijat olisivat voineet tapahtumiin osallistua. Tämä on asia, joka tulee korjata ensi tilassa, jotta turvataan niin Laureamkon tulevaisuus tuoreempienkin opiskelijoiden löytäessä mukaan Laureamkon toimintaan kuin myös opiskelijoiden jaksaminen Laureamkon tarjotessa mielekkäitä tapahtumia, joissa opiskelijat voivat rentoutua opiskelukiireidensä keskellä.

Vaaliliitto Punainen Sydän tarjoaa jokaiselle jotakin; listaltamme löytyy pari sosionomiopiskelijaa, sairaanhoitajaopiskelija sekä oikeustradenomiopiskelija ja edustettuna on myös kolme kampusta. Tarjolla on siis monipuolinen joukko edustamaan juuri sinun ääntäsi edustajistossa.

Punainen Sydän – Sinun äänesi edarissa

Punaisen Sydämen ehdokkaat:
#5 Heidi Miettinen
#6 Silja Nurmi
#7 Camilla Relander
#8 Alina Virolainen

Äänestys on käynnissä 27.10.-3.11.2021. Kaikki vaaliliitot sekä ehdokkaat löydät vaaligalleriastamme täältä sekä Tuudosta.