Vaaliliitto La’SOTE on Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista koostuva vaaliliitto. Vaikka ehdokkaamme koostuvat sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoista, tarkoituksenamme ei ole ajaa vain näiden alojen opiskelijoiden etua, vaan haluamme olla rakentamassa kaikille opiskelijoille avointa ja turvallista opiskeluympäristöä ja -yhteisöä. Kotikampuksesta riippumatta kaikilla opiskelijoilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet kehittää asiantuntijuuttaan, opiskella toimivissa ja terveellisissä tiloissa sekä halutessaan lähteä mukaan opiskelijakunnan toimintaan. Jotta nämä asiat toteutuvat, myös edustajiston tulisi koostua eri kampusten opiskelijoista.

Laureamkon toiminnassa tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että opiskelijakunnan palvelut ovat kaikille opiskelijoille saavutettavia opiskelualasta, tutkintomuodosta, kampuksesta, asuinpaikasta tai muistakaan seikoista riippumatta. Myös eri tutkintomuotojen tasavertaisuutta tulisi jatkossakin kehittää, kun verkko- ja monimuototutkintojen määrä lisääntyy. Kuitenkin lähiopetuksen tärkeyttä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ei tulisi unohtaa ja niiden laadun tulee erinomaista.

La’SOTEn ehdokkaat:
#9 Janita Aaltonen
#10 Katja Henriksson
#11 Jenna Jourio
#12 Iita Kalliokoski
#13 Joonas Keränen
#14 Katja Menschakoff
#15 Renja Tilander
#16 Carita Törhönen

Tutustu vaaliliittoon tarkemmin Facebookissa.

Äänestys on käynnissä 27.10.-3.11.2021. Kaikki vaaliliitot sekä ehdokkaat löydät vaaligalleriastamme täältä sekä Tuudosta.