Vaaliliitto La’SOTE on Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista koostuva vaaliliitto. La’SOTE
perustettiin vuoden 2018 Laureamkon edustajistovaaleihin, sillä halusimme viestittää sosiaali- ja
terveysalojen opiskelijoille, että myös heillä on mahdollisuus lähteä mukaan vaikuttamistoimintaan.
Saimme lämpimän vastaanoton viime vuoden edustajistovaaleissa, joten halusimme jatkaa vaaliliiton
toimintaa myös näissä vaaleissa.

Vaikka ehdokkaamme koostuvat sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoista, tarkoituksenamme ei ole ajaa
vain näiden alojen opiskelijoiden etua, vaan haluamme olla rakentamassa kaikille opiskelijoille avointa ja
turvallista opiskeluympäristöä ja -yhteisöä.

Kotikampuksesta riippumatta kaikilla opiskelijoilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet kehittää
asiantuntijuuttaan, opiskella toimivissa ja terveellisissä tiloissa sekä halutessaan lähteä mukaan
opiskelijakunnan toimintaan. Jotta nämä asiat toteutuvat, myös edustajiston tulisi koostua eri kampusten
opiskelijoista. Tämä tahtotila näkyy myös ehdokkaissamme – vaaliliitossamme on ehdokkaita kaikilta
Laurean kampuksilta.

Laureamkon toiminnassa tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että opiskelijakunnan
palvelut ovat kaikille opiskelijoille saavutettavia opiskelualasta, tutkintomuodosta, kampuksesta,
asuinpaikasta tai muistakaan seikoista riippumatta. Myös eri tutkintomuotojen tasavertaisuutta tulisi
jatkossakin kehittää, kun verkko- ja monimuototutkintojen määrä lisääntyy. Kuitenkin lähiopetuksen
tärkeyttä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ei tulisi unohtaa.

Tavoitteenamme on lisätä edustajistopaikkoja nykyisestä viidestä ja tuoda kaikkien kampusten ääni
kuuluviin. Lisätietoja vaaliliitostamme ja ehdokkaistamme löydät Facebookista La’SOTEn omalta sivulta
www.facebook.com/LaSOTE.

#2 Janita Aaltonen
#3 Tuomas Koivisto
#4 Anton Laaksonen
#5 Katja Menschakoff
#6 Aslak Niinitanner
#7 Silja Nurmi
#8 Anni Parkkonen
#9 Johanna Pohjanmeri
#10 Taru Salovaara
#11 Miisa Tervala
#12 Aino Vesterinen