Vaaliliitto EsKot – ennen kaikki oli paremmin

Vai oliko? Koska EsKot tekevät tulevasta parempaa. Legendaarinen EsKot vaaliliitto osallistuu vaaleihin
viidettä kertaa. EsKot ei edusta mitään poliittista suuntaa vaan menee opiskelijat edellä.

Laureamkon tulisi olla jokaisen jäsenensä ylpeyden aihe. Jäsenyydellä kuuluu olla myös sellaista arvoa, jota
ei alennuksilla kaupasta ostamalla saa. Opiskelijakunnan palveluiden pitää olla myös kaikkien
saavutettavissa tasavertaisesti. EsKojen tavoitteena on saada Laureamkosta yksi yhteisö.

Opiskelijoilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet kampuksesta riippumatta valmistua alansa
asiantuntijoiksi nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Laurean ja Laureamkon pitää jatkaa läheistä
yhteistyötä, jotta opiskelijoiden ääni saadaan kuulluksi kaikilla Laurean tasoilla.

Tänä päivänä on myös tärkeää pitää kiinni vihreistä arvoista. Ekologisten arvojen pitäisi ohjata toimintaa
Laureamkossa ja Laureassa. Tämä voi näkyä pieninä asioina, kuten pullojen ja tölkkien lajitteluastioissa
kampuksilla ja suuremmissa koko toimintaa ohjaavissa päätöksenteoissa.

Vanhana toimijana voi vain todeta: #onemoreyear ja tehdä Laureamkosta vielä parempi opiskelijakunta
kuin tänä vuonna.

#13 Emmi Lintunen