Laureamkon edustajistovaaleissa kaudelle 2021 on ehdolla 19 ehdokasta kolmesta eri vaaliliitosta. Lue ehdokkaiden esittelyt vaaligalleriasta. Vuoden 2021 edustajisto valitaan vaaleilla 28.10.-4.11.2020. Äänestys on sähköinen ja äänioikeutettuja ovat kaikki Laureamkon jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä. Äänestyslinkki lähetetään opiskelijasähköpostiin äänestyksen alkaessa.

vaalijuliste