Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti edustajiston vaalit 8.-15.11.2018. Vaaleissa valittiin viisitoista (15) edustajaa sekä kolmetoista 13 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2018.

Vaalien ääniharavaksi nousi Saana Simonen äänin 43 ja suosituin vaaliliitto oli EsKot vertailuluvulla 194. Vaaleissa annettiin 567 ääntä ja äänestysprosentti oli 17,2 %

Edustajistovaalien tuloksen näet tästä.

Vaaliohjesäännön 23 § mukaisesti opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalien kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä ääntenlaskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa vaalien päättymisestä. Valitukset osoitetaan keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected].

Keskusvaalilautakunta onnittelee valituksi tulleita ja kiittää kaikkia vaaleihin osallistuneita.